Kovačická insita v Londýne

Na Slovenskej ambasáde v Londýne 27. apríla 2017 slávnostne otvorili výstavu „Slovak Naive Art in Serbia" z Galérie Babka Kovačica. Početných prítomných privítal veľvyslanec Slovenskej republiky J.E. Ľubomír Rehák zdôrazňujúc, že diela kovačických insitných maliarov preslávili tak slovenskú, ako aj srbskú kultúru. Na vernisáži sa zúčastnil i veľvyslanec Srbska vo Veľkej Británii J.E. Ognjen Pribićević, ktorý povedal, že je Srbsko hrdé na kovačických umelcov a vďaka ich tvorbe Slovensko a Srbsko majú osobitné miesto na svetovej umeleckej mape. Dodal, že slovenská menšina zachovávaním svojich tradícií už vyše dvoch storočí, obohacuje etnickú mapu Srbska na najkrajší možný spôsob. Táto výstava je podľa jeho slov aj ďalším potvrdením veľmi dobrých bilaterálnych vzťahov dvoch krajín. O práci Nadácie Babka a jej snahe zaradiť slovenské insitné umenie zo Srbska do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO hovoril Veljko Sikirica, námestník riaditeľa Európskej banky pre obnovenie a rozvoj.

 

Kovačická insita v Londýne

 

Či si naše umenie zasluhuje dostať sa na Listinu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO zakladateľ Galérie a Nadácie Babka Kovačica Pavel Babka odpovedal, že sa týmto umením a takým špecifickým jazykom slovenská menšina v Srbsku vyjadruje viac ako 100 rokov a takým osobitným spôsobom zachováva aj svoju identitu. Vyjadril nádej, že táto výstava v Londýne priblíži o ďalší krok naše maliarstvo k UNESCO.

 

Kovačická insita v Londýne

 

Prvá výstava insitného umenia v Kovačici sa konala v roku 1952 pri príležitosti osláv 150 rokov od založenia Kovačice. Odvtedy sa usporadúva každoročne. Galéria Babka Kovačica bola založená roku 1991 a Nadácia Babka Kovačica roku 2005. Na návrh Nadácie Babka Kovačica Srbsko zapísalo slovenské insitné umenie do Národného zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Srbska a tým potvrdilo, že je ono súčasťou kultúrneho dedičstva Srbska. Zoznam tvorí 63 umelcov, ktorým je spoločné to, že sa všetci narodili v Srbsku a že ich materinským jazykom je slovenčina. Najstarší maliar Vladimír Boboš sa narodil roku 1906, a najmladšia umelkyňa Saňa Stvorcová roku 1992.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Ján Myjavec (1909 – 1985)

Pôjdeme

Nad riekou širokou
brezy sa klonia
v hladinu neskalenú.
A ktosi v diaľke
piesňou divokou
objíma žírne polia.
...
Vzduchom už vibrujú
záchvevy leta,
v rozpuku krás
ktosi nás volá.
Pôjdeme, priateľu,
veď je už čas.

 

Posledné komentáre

Posledné články