Ján Brtka, nový predseda MSS

V zasadacej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec dnes prebiehalo XXII. riadne výročné a zároveň aj volebné zasadnutie Zhromaždenia M S S, na ktorom zvolili nového matičného predsedu, podpredsedov pre Sriem, Banát a Báčku, ako aj členov Dozornej rady MSS a ich náhradníkov. Z dvoch kandidátov na najvyšší matičný post: Ľudmily Berediovej Stupavskej z Kysáča a Jána Brtku z Petrovca, viac hlasov získal J. Brtka, ktorý na funkcii vystrieda doterajšiu predsedníčku Katarínu Melegovú Melichovú.

 

V mene AquaParku Petroland, ktorý bol v roku 2011 generálnym sponzorom Slovenských národných slávností, sa prihovoril Ján Brtka a ohlásil skoré otvorenie prvej kúpacej sezóny (Fotoarchív kulpin.net)

 

V mene AquaParku Petroland, ktorý bol v roku 2011 generálnym sponzorom Slovenských národných slávností, sa prihovoril Ján Brtka a ohlásil skoré otvorenie prvej kúpacej sezóny (Fotoarchív kulpin.net)

 

Ján Brtka, ktorého širšia verejnosť pozná najmä podľa AquaParku Petroland, je v najväčšej miere zaslúžilý za prilákanie investorov do Petrovca, ktorí tu vybudovali aqua park. V roku 2010 na veľtrhu Investexpo 2010 v Novom Sade firma "Aqua Therm Invest" z Báčského Petrovca, v čele ktorej stál Ján Brtka, získala Veľkú zlatú medailu za projekt aqva parku. V rovnakom roku sa uvedená firma predstavila na veľtrhu aj s vykurovacími kotlami na pelety a brikety, za ktoré tiež dostali zlatú medailu. O tom viac TU:
http://www.kulpin.net/archiv/22-aktuality/aktuality/2782-petrovcu-a-kovaici-zlato-na-investexpo-2010

 

Ján Brtka bol v mladosti aktívnym športovcom a dodnes je aktívnym poľovníkom

 

Ján Brtka bol v mladosti aktívnym športovcom a dodnes je aktívnym poľovníkom

 

Dnešné matičné zhromaždenie sa začalo s vyše hodinovým oneskorením. V jeho prvej časti boli schválené správa o činnosti, finančná správa, správa Dozornej rady a inventárnej komisie. V pokračovaní nasledovala volebná časť, v ktorej sa matičiarom zo všetkých našich MOMS-ov prihovorili obaja kandidáti na predsedu a predostreli svoje programy. Nasledovala rozprava a hlasovanie a v zasadaní sa ďalej pokračovalo podľa rokovacieho poriadku.

 

Katarína Pucovská

 

R O K O V A C Í  P R O G R A M

1. Otvorenie zasadnutia, zisťovanie kvóra a príhovory hostí
2. Voľba pracovného predsedníctva (predseda, dvaja členovia, zapisovateľ) a dvoch overovateľov zápisnice.
3. Schvaľovanie rokovacieho programu XXII. riadneho výročného a zároveň aj volebného zasadnutia Zhromaždenia MSS
4. Potvrdenie voľby predstaviteľov MOMS do Zhromaždenia MSS
5. Rozbor a schválenie zápisnice z XXI. riadneho výročného zasadnutia Zhromaždenia MSS, ktoré sa uskutočnilo 18. februára 2017 v Kysáči
6. a) Voľba Volebnej komisie (predseda a dvaja členovia)
b) Navrhovanie a ustálenie kandidačnej listiny na predsedu MSS
c) Prezentácia a príhovory kandidátov na predsedu MSS
d) Voľba predsedu MSS a zverejnenie výsledkov volieb
e) Navrhovanie a ustálenie kandidačnej listiny na šiestich podpredsedov MSS (po dvoch z každého regiónu)
f) Voľba šiestich podpredsedov MSS a zverejnenie výsledkov volieb
g) Navrhovanie a ustálenie kandidačnej listiny na piatich členov Dozornej rady MSS a ich náhradníkov
h) Voľba piatich členov Dozornej rady MSS a ich náhradníkov a zverejnenie výsledkov volieb
7. Rozoberanie a schválenie:
- správy o činnosti MSS za rok 2016
- finančnej správy MSS 2016
- zápisnice Dozornej rady MSS za rok 2016
- zápisnice Inventárnej komisie MSS za rok 2016
8. Rozoberanie a schválenie:
- návrhu plánu práce MSS na rok 2017
- návrhu finančného plánu MSS na rok 2017
9. Rozbor návrhu Správnej Rady MSS a vynesenie uznesenia o udelení
matičných hodností a uznaní za rok 2016
10. Otázky a návrhy.

 

Komentárov  

+8 #4 Hanba, Petrovčania (dvaja)!Anna 2017-05-03 15:11 Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+15 #3 RE: Ján Brtka, nový predseda MSSAnoooo.... 2017-04-30 10:52 Citovať | Nahlásiť administrátorovi
-13 #2 Platbyzoro 2017-04-30 10:13
Platil určite platil. A platila aj Tomanová Makanová zlato, striebro a jeleňa...viac od 25 minúty na tvpetrovec.com/.../...
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+20 #1 RE: Ján Brtka, nový predseda MSSKlix 2017-04-29 21:34
Msm šta reći....za medalje na sajmovima se u današnje vreme uglavnom plaća. Početna cena 100e.
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné články