22. stretnutie Pazovčanov

Dňa 13. mája v Bratislave – Karlova Ves v Dome kultúry na Molecovej ul. Kamel Klub sa už v pnredpoludňajších hodinách a do popoludňajších hodín uskutočnilo 22. stretnutie Pazovčanov žijúcich na Slovensku, kde v reprezentačnej sieni bolo pripravené občerstvenie pre cca 100 hostí. Milé stretnutie Pazovčanov žijúcich na Slovensku a hostí zo Srbska, ako i z Rakúska i Nemecka otvoril nový richtár Milan Materák, spolu s hlavnými organizátormi a emeritným richtárom Petrom Poljovkom a Miroslavom Demákom.

 

22. stretnutie Pazovčanov

 

22. stretnutie Pazovčanov

 

Pri pozdravných slovách privítali všetkých návštevníkov zo Slovenska a Srbska, ako i protokolárnych hostí: konzulku Veru Ostojić z Veľvyslanectva Srbska na Slovensku, Stanislava Bajaníka za MO Matice slovenskej v Dunajskej, spriatelenej obce Starej Pazovy, Editu Dirrerovú za Združenie slovenskej vzájomnosti a Vieru D. Tapalagovú za Svetové združenie Slovákov v zahraničí v mene jeho predsedu Vladimíra Skalského.

 

22. stretnutie Pazovčanov

 

22. stretnutie Pazovčanov

 

O dobrú náladu, slovenskú „balkánsku" hudbu a pestrý program sa postarali Pazovčania. Bohatá recepcia a spoločný obed spríjemnili deň hosťom a účastníkom. Na stretnutie pricestovala aj staropazovská cirkevná delegácia vedená velebným pánom Igorom Feldym, farárom SECAV zo Starej Pazovy. V popoludňajších hodinách hrala originálna „pazovská" hudba, – čaro Balkánu z toho kraja, – pri ktorej si zatancovali i starší i mladší. Nevystala ani bohatá tombola.

 

22. stretnutie Pazovčanov

 

22. stretnutie Pazovčanov

 

Veľká vďaka Pazovčanom za organizáciu už 22. takého stretnutia v Bratislave...

Nech sa im aj naďalej darí. Už 25. podujatie chcú zorganizovať v Starej Pazove v Srbsku.

 

Viera D. Tapalagová

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Ján Myjavec (1909 – 1985)

Pôjdeme

Nad riekou širokou
brezy sa klonia
v hladinu neskalenú.
A ktosi v diaľke
piesňou divokou
objíma žírne polia.
...
Vzduchom už vibrujú
záchvevy leta,
v rozpuku krás
ktosi nás volá.
Pôjdeme, priateľu,
veď je už čas.

 

Posledné komentáre

Posledné články