Prednáška v Senici

Spoločenstvo evanjelických žien CZ Senica (Slovenská republika) pri 155. výročí narodenia Juraja Chorváta, učiteľa, kantora, skladateľa a publicistu pripravilo prednášku o jeho práci, osobnom živote, so zameraním na roky počas ktorých pôsobil v blízkom okolí. Celoživotným dielom Juraja Chorváta je Veľká partitúra ku Tranosciu a k Zpěvníku ECAV na Slovensku, ktorú vydal Tranoscius k 300. výročiu prvého vydania kancionála Cithara sanctorum v roku 1936.

 

Prednáška v Senici

 

Prednáška v Senici

 

Prednáška v Senici

 

Ako prednášateľka bola pozvaná vnučka Juraja Chorváta, členka senického presbyterstva Ing. Milica Šimšálková. Z jej prednášky vyberáme:

„Celoživotným dielom Juraja Chorváta je Veľká partitúra ku Tranosciu a k Zpěvníku ECAV na Slovensku, ktorú vydal Tranoscius k 300. výročiu prvého vydania kancionála Cithara sanctorum v roku 1936. Narodil sa 24. apríla 1862 v podjavorinskej dedinke Dolnom Sŕní v rodine nábožného, vzdelaného domkára. Národne cítiaci rodičia dali svojho syna, túžiaceho po vzdelaní, študovať najskôr na Slovenské evanjelické gymnázium do Turčianskeho Sv. Martina, neskôr študoval v Trenčíne, Přerove a štúdiá ukončil v roku 1880 v Modre. Jeho prvým učiteľským miestom bola Myjava, neskôr Kochanovce, Veľká Ves na Orave a v roku 1898 prišiel do Brezovej pod Bradlom. Tu sa v roku 1899 ako ôsme dieťa narodil syn Miloš, ktorý pôsobil 36 rokov ako zborový farár v Čáčove - dnes miestna časť Senice so samostatným cirkevným zborom /bol to môj otec, pozn. prednášateľky/. Juraj Chorvát bol dva krát ženatý, s prvou manželkou mal 12 detí, s druhou 3. Keďže plat učiteľa - kantora nebol veľký, bol nútený starať sa o živobytie svojej rozvetvenej rodiny prácou na poliach, pre svoju obživu chovali aj viaceré hospodárske zvieratá. Vedel o hospodárstve veľa a často radil svojim cirkevníkom ako správne včeláriť, ako správne zorať polia, štepiť ovocné stromy...

 

Prednáška v Senici

 

Prednáška v Senici

 

Juraj Chorvát s rodinou (1908)

 

Juraj Chorvát s rodinou (1908)

 

V Brezovej okrem kantorskej a učiteľskej služby viedol mužský cirkevný spevokol, pre ktorý zharmonizoval a upravil celý rad nábožných a ľudových piesní. Spevokol vystupoval v širokom okolí na významných udalostiach, pohreboch a podobne. Pre svoju národnú buditeľskú činnosť a lásku k slovenčine bol často prenasledovaný. Jeho činnosť sa vrchnosti javila ako panslavistická, trikrát ho suspendovali a bol súdený. To však nezmenilo jeho postoje a prácu pre celú spoločnosť.

V roku 1919 je Chorvát menovaný za školského inšpektora okresu Malacky a Bratislava II. Funkcie sa neskôr vzdal, pretože sa chcel zamerať predovšetkým na reformu evanjelickej duchovnej piesne, zjednotenie jej nápevov a vydanie novej partitúry. To sa mu aj podarilo a prácu zdarne dokončil v roku 1929 odovzdaním celého materiálu Tranosciu pre tlač. Veľmi pochvalne sa o tomto diele vyjadril Mikuláš Schneider -Trnavský.

Juraj Chorvát sa vydania svojej celoživotnej práce nedožil. Zomrel 13. júna 1934.

Svoje vystúpenie Milica Šimšálková ukončila Chorvátovým životným krédom:

Základom umenia je viera...
.. ja verím, že my, ktorí oslavujeme
Boha spevom a hudbou,
i tam vo večnosti tým istým oslavovať
Ho budeme.

Súčasťou prednášky bola video prezentácia obrázkov zo života Juraja Chorváta a taktiež výstavka fotografií, kníh, zobrazujúcich jeho život, rôzne články o ňom a jeho práci. Nechýbala ani Veľká partitúra. Počas popoludnia bolo zaspievaných niekoľko Chorvátových piesní, medzi nimi aj hymna evanjelickej mládeže K trónu slávy Tvojej, Hospodine s textom Martina Braxatorisa.

 

Oľga Zlochová, Senica

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články