Inštalácia petrovského farára

Mgr. Ján Vida sa stal desiatym farárom evanjelického cirkevného zboru v Báčskom Petrovci a ôsmym inštalovaným farárom tohto zboru. Inštalácia prebiehala včera v plnom, vynovenom chráme Božom a za prítomnosti početných domácich viery a hostí zo všetkých troch seniorátov SEAVC v Srbsku a vzácnych hostí zo zahraničia. Slávnostný čin inštalácie vykonal biskup SEAVC v Srbsku d.p. Samuel Vrbovský za asistencie seniora báčskeho Vladimíra Valentu a farára padinského Jána Cicku, ktorý sa prihovoril aj s kázňou slova Božieho. V úvodnej liturgii sa podieľali kňazi, ktorí pôsobili v Kulpíne - Juraj Šefčík a Vladimír Grňa a súčasný kulpínsky farár Jaroslav Javorník.

 

Inštalácia petrovského farára

 

Inštalácia petrovského farára

 

Inštalácia petrovského farára

 

Inštalácia petrovského farára

 

Inštalácia petrovského farára

 

Zaspieval starší a mladší zborový spevokol, obecný cirkevný spevokol Credimus a slávnostnú chvíľu zveličili aj trubkári.

Na inštalácii boli kňazi z Báčky a Banátu a z delegácií zborov prítomní boli predstavitelia báčskeho seniorátu a sriemskych zborov, v ktorých Ján Vida pôsobil. Zo Slovenska pricestovali predstavitelia zborov zo Senice, Myjavy a Nových Sadov a kaplán považského seniorátu, z Rumunska prišla delegácia z Nadlaku a nechýbali ani predstavitelia z Iloku z Chorvátska.

V mene cirkevnej správy novému zborovému farárovi zablahoželal dozorca Ondrej Bovdiš a prihovorili sa i farári Dušan Saják z Iloka a Samuel Mišiak z Myjavy.

Pri príležitosti 500. výročia reformácie senior Ľubomír Bobčok z Rumunska biskupovi Samuelovi Vrbovskému odovzdal ďakovný list a pamätnú medailu.

 

Inštalácia petrovského farára

 

Inštalácia petrovského farára

 

Inštalácia petrovského farára

 

Inštalácia petrovského farára

 

Inštalácia petrovského farára

 

Ján Vida bol po vyštudovaní teológie za farára ordinovaný v Kulpíne v roku 2011, o čom viac TU:
http://www.kulpin.net/component/content/article/22-aktuality/aktuality/3954-po-77-rokoch-ali-kulpinan-ordinovany-za-evanjelickeho-kaza

 

Inštalácia petrovského farára

 

Inštalácia petrovského farára

 

Inštalácia petrovského farára

 

Inštalácia petrovského farára

 

Inštalácia petrovského farára

 

Inštalácia petrovského farára

 

Inštalácia petrovského farára

 

Inštalácia petrovského farára

 

Inštalácia petrovského farára

 

Inštalácia petrovského farára

 

Katarína Pucovská

 

Mgr. Ján Vida sa narodil 4. júna 1987 v Novom Sade rodičom – otcovi Jánovi a matke Anne, rod. Hložanovej. Pokrstený bol 5. júla 1987 v Kulpíne evanjelickým farárom Jurajom Šefčíkom. Konfirmačnú prípravu nadobudol farárom Vladimírom Grňom. Konfirmovaný bol 18. apríla 1999 biskupom Jánom Valentom.

Základnú školu skončil v Kulpíne, zmaturoval na Gymnáziu Jána Kollára v Petrovci a vysokoškolské vzdelanie získal v roku 2011 na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Po skončení tretieho ročníka vysokej školy bol biskupom vyslaný do CZ v Erdevíku kde 2. augusta 2009 vykonal prvé služby Božie. Odvtedy až po ukončenie štúdií chodieval do tohto cirkevného zboru ale aj do CZ v Ľube, kde nielen počas sviatkov ale vždy keď si to okolnosti vyžadovali, vykonával služby Božie a administratívne záležitosti v spomenutých zboroch.

Za evanjelického kňaza bol vysvätený 16. októbra 2011 biskupom Samuelom Vrbovským. Od 31. októbra 2011 nastúpil ako kaplán do CZ v Erdevíku, ktorému patria aj fílie v Ľube a Sriemskej Mitrovici. Tiež bol poverený viesť CZ v Lugu.

V tomto sriemskom prostredí sa snažil pozdvihnúť úroveň tamojšieho ľudu tak z náboženského, ako aj z národného hľadiska. Za jeho pôsobenia bol v Erdevíku generálne obnovený chrám Boží.

V roku 2012 tri mesiace administroval v CZ v Kulpíne, ktorý bol vtedy bez svojho duchovného pastiera.

Kaplánom bol iba necelý rok keďže farársku skúšku úspešne zložil 8. októbra 2012. Za námestného farára bol menovaný v tom istom pôsobisku ako predtým.

V roku 2014 bol poverený viesť našu pokonfirmačnú mládež.

Dňa 15. septembra 2015 bol Biskupským úradom vymenovaný za námestného farára do CZ petrovského, kde si ho potom Petrovčania zvolili aj za zborového farára. Udialo sa to v poslednú nedeľu cirkevného roka – 20. novembra 2016.

V súčasnosti okrem povinností v petrovskom cirkevnom zbore administruje cirkevné zbory v Erdevíku, Lugu a Sriemskej Mitrovici.

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné články