Na Turíce poďakujme za silu v nás

Svätodušné sviatky - Turíce sú spolu s vianočnými a veľkonočnými sviatkami najvýznamnejšie kresťanské, tzv. výročité sviatky. Svätia sa rovnako ako Vianoce a Veľká noc dva dni a v pravoslávnej cirkvi tri dni. Ich podstatou je vskutku oslava našej vlastnej vnútornej sily. Ducha v nás. A Sväté písmo chápe Ducha Svätého ako tvorivú silu všetkého života. Tieto sviatky by sme pri hlbšej analýze mohli chápať aj ako potrebu upútať pozornosť na silu v nás. Neraz počujeme a hovoríme o zázračnej energii v človeku. Je to súčasné vyjadrenia toho, čo cirkevná dogma pomenúva Duchom Svätým v nás, Božej milosti v nás, daroch Ducha v nás.

 

Holubica ako symbol Ducha Svätého... Selenča: A Duch len tak lietal učebňou (Foto: Anna Valentova)

 

Holubica ako symbol Ducha Svätého... Selenča: A Duch len tak lietal učebňou (Foto: Anna Valentova)

 

Pre kresťanov je v prenesenom zmysle tento sviatok takisto vďakyvzdaním za úrodu, za žatvu. Kristovou žatvou je založenie Cirkvi a Turíce sú jej zrodom - teda "narodeninami".

Svätodušné sviatky, Turíce, Letnice, Päťdesiatnica a ešte aj Zoslanie Ducha Svätého, Zostúpenie Svätého Ducha, Rusadle, Svietky, Zelené sviatky, Silazak Svetog Duha na apostole, Duhovi , Trojice, Pedesetnica, ...sú to všetko pomenovania pre tieto sviatky venované tretej Božskej osobe – Duchu Svätému.

 

Na Turíce sa niektoré chrámy vyzdobia sviežou zeleňou. Veriaci v cirkevnom zbore Kovačica II vyzdobujú chrám Boží konármi z topole a farebnými ručníkmi (Foto: Ana-Andrea Holiková)

 

Na Turíce sa niektoré chrámy vyzdobia sviežou zeleňou. Veriaci v cirkevnom zbore Kovačica II vyzdobujú chrám Boží konármi z topole a farebnými ručníkmi (Foto: Ana-Andrea Holiková)

 

Dnešná Prvá slávnosť Svätodušná, alebo Pamiatka zoslania Ducha Svätého je ústrednou udalosťou svätodušného kruhu a považuje sa aj za začiatok vzniku cirkvi. V deň Turíc bol totiž Duch Svätý zjavený ako tretia Božská osoba Svätej Trojice a zároveň bola v tento deň cirkev zjavená svetu. Veriaci si na Svätodušnú nedeľu pripomínajú udalosť, keď Ježišoví učeníci boli pri zázraku Turíc naplnení Duchom Svätým.

V katolíckej cirkvi sa pri príležitosti sviatku Zoslania Ducha Svätého tradične konajú Svätodušné púte.

V pravoslávnej cirkvi sa tento sviatok menuje Duhovi, Trojice alebo aj Pedesetnica a veriaci počas týchto sviatkov do chrámov prinášajú sviežu zelenú trávu a kvety.

V Gréckokatolíckej cirkvi sa v turíčnu nedeľu pri príležitosti sviatku Svätej Päťdesiatnice, čiže Zostúpenia svätého Ducha uskutočňuje Archijerejská Božská liturgia svätého Jána Zlatoústeho.

 

Jánošíky kostol vyzdobený pre Svätodušné sviatky (Foto Sladjan Daniel Srdić)

 

Jánošíky kostol vyzdobený pre Svätodušné sviatky (Foto Sladjan Daniel Srdić)

 

Obdobie "Svätodušného kruhu", ktoré teda vrcholí, sa začalo pamiatkou nanebovstúpenia Pána Ježiša Krista, alebo Vstúpením, kedy On svojich učeníkov upokojoval, aby za ním nebanovali a prisľúbil, že im pošle Radcu, Pomocníka, Obhajcu a Učiteľa v podobe Svätého Ducha.

Svätodušné sviatky patria k pohyblivým sviatkom, pretože sa slávia na 50. deň po Veľkej noci. Preto termín ich osláv môže v jednotlivých rokoch pripadať v dňoch 10. mája až 13. júna. S nimi končí 50-dňové veľkonočné obdobie. Svätodušný kruh uzatvorí nedeľa, ktorá bude nasledovať po turíčnej nedeli, čiže o týždeň a venovaná bude Svätej Trojici.

Podľa názoru Jána Kulíka z Austrálie, ktorý sa takmer celý život zaoberá etymológiou, tieto sviatky poznala celá predkresťanská Európa a s nimi sa spájajú mnohé zvyklosti. Pomenovanie „Turíce" súvisí podľa neho s maskou tura (európska divá krava), ktorú nosili účastníci turíčnych sprievodov, ktorí sa maskovali, aby ich nespoznali duchovia zosnulých.

Niekde sa dodnes zachováva turíčna obyčaj stavať máje.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články