Sedemdesiatpäťka Milana Súdiho

Akademický maliar Milan Súdi sa narodil 11. júna 1942 v Kysáči. Dodnes žije v rodisku, kde má aj ateliér a kde tvorí. V minulosti blúdil svetom. Teraz však nie. Istý čas sa oduševňoval s medicínou. Potom sa predsa rozhodol za umenie. Vyškolil sa v Bratislave, pracoval ako profesor výtvarnej kultúry na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci, neskoršie v Novosadskom rozhlase, odkiaľ odišiel do výslužby. Keďže je akademickým maliarom, aj naďalej maľuje, experimentuje v nových cykloch. Hovorí, že nevie koľko bude žiť, vie vraj iba to, že tvoriť bude do posledného dychu. Nech teda ešte dlho, dlho tvorí.

 

Sedemdesiatpäťka Milana Súdiho

 

Sedemdesiatpäťka Milana Súdiho

 

K umeniu a rádiu mal Milan Súdi blízko od detstva a práve tieto dve záľuby sa stali i jeho zdrojom hmotného zabezpečenia. Ako žiak hrával divadlá a neskôr divadlo a balet zobrazoval na plátne. Ako stredoškolák s priateľmi v Kysáči založil prvú vo Vojvodine lokálnu rozhlasovú stanicu. Neskôr v dospelosti prevažnú časť pracovnej doby (25 rokov) strávil v Novosadskom rozhlase. Umenie a farebná pestrosť myšlienok mu zaiste dopomohli stať sa majstrom rozhlasových reportáží. Ako maliar bol, a dodnes aj je, majstrom farby. Okrem krajinomaľby, figurálna kompozícia v nekonvenčnom význame boli dominantami v jeho maľovaní.

 

Milan Súdi do stredu obrazu umiestnil anjela

 

Milan Súdi do stredu obrazu umiestnil anjela

 

Milan Súdi, Vesmír duše našej, olejomaľba (114x95), 2012

 

Milan Súdi, Vesmír duše našej, olejomaľba (114x95), 2012

 

Maľby Milana Súdiho sú inšpirované aj scénickým umením – divadlom a baletom – spája figúru, ktorá je niekedy jasne a niekedy iba náznakovo podaná, s abstraktno-expresionistickými zložkami maľby a prvkami geometrickej abstrakcie v podobe pravouhlých geometrických segmentov- tak píše výtvarný kritik Vladimír Valentík.

 

Sedemdesiatpäťka Milana Súdiho

 

Na Bienále slovenských vojvodinských akademických maliarov 2013 Milanovi Súdimu udelili Cenu Cyrila Kutlíka za životné dielo . Cenu mu odovzdal riaditeľ Múzea vojvodinských Slovákov Pavel Čáni.

http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/4686-sviei-sedemdesiatnik-milan-sudi

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články