O troch novinároch a spisovateľoch/Ja si nevymýšľam, ja si len domýšľam...

Spisovateľ Ľuboš Jurík si veľa toho musel domyslieť, keď písal román Rok dlhší ako storočie, ktorý je vskutku beletrizovaným životopisom Alexandra Dubčeka. Toto obsiahle dielo včera podvečer, za účasti autora, prezentovali na literárnom večierku v Novom Sade. Návštevníci večierka si taktiež museli veľa toho domyslieť, napríklad aj to, že večierok vskutku nie je iba o Juríkovi a Dubčekovi, ako v pozvánke písalo. V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov vedľa Ľuboša Juríka sedel aj ďalší spisovateľ Ľubo Olach. O tvorbe dvoch súčasných slovenských literátov hovoril riaditeľ SVC Vladimír Valentík a spisovateľ a prekladateľ Martin Prebudila, ktorý na záver vlastného pohľadu na román Rok dlhší ako storočie vyjadril nádej, že „na budúci rok, keď si aj my pripomenieme 50. výročie Pražskej jari, tlačou vyjde preklad tohto románu v srbčine."

 

O troch novinároch a spisovateľoch/Ja si nevymýšľam, ja si len domýšľam...

 

O troch novinároch a spisovateľoch/Ja si nevymýšľam, ja si len domýšľam...

 

„Kniha Dubček - Rok dlhší ako storočie je nielen obsiahly životopisný román o najznámejšom Slovákovi Alexandrovi Dubčekovi od jeho narodenia až po tragickú smrť, ale mapuje aj spoločenskú a politickú atmosféru v Československu šesťdesiatych rokov. Jurík nazerá na Dubčeka veľmi triezvo, vykreslil ho ako ľudskú bytosť, ktorá má svoje plusy, ale tiež mínusy. Vidí nedostatky aj omyly politika, ktorý sa dostal do prúdu, v ktorom už nevedel ovládať loďku."

Ľubo Olach tiež napísal román o hlave štátu . Ide o jeho najnovší román Prezident, ktorý vyšiel v roku 2016 a tiež vznikol podľa skutočných historických udalostí. Olachov románový Prezident sa začína v roku 1967 a končí sa v roku 2014. Spisovateľ však zároveň čitateľskú a ostatnú verejnosť upozorňuje: "Okrem historických udalostí, ktoré využívam na to, aby som čitateľom priblížil atmosféru nedávnych čias a skutočných mien premiérov, ministrov, politikov vrátane novinárov Mariána Leška či Ľuboša Juríka, sú všetky postavy románu, ktoré na stránkach knihy vystupujú, vymyslené."

 

O troch novinároch a spisovateľoch/Ja si nevymýšľam, ja si len domýšľam...

 

O troch novinároch a spisovateľoch/Ja si nevymýšľam, ja si len domýšľam...

 

Ľuboš Jurík ( 1947) v období rokov 1967 – 1972 študoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Bol trochu mladším kolegom, - ale aj kamarátom, - nášmu Vladovi Dorčovi (23. apríl 1944 Báč. Petrovec - 27. jún 2005 Kulpín), ktorého v Kulpíne svojho času i navštívil. A zhoda okolností: včera, na dvanáste výročie Vladovej smrti, Ľuboš Jurík znova navštívil Vojvodinu. Na večierku sa hovorilo aj o jeho románe Novinári, ktorý je polemickým príbehom o hľadaní "pravej tváre" spoločnosti, ktorá buduje "svetlejšie zajtrajšky", ale chýba jej ľudský rozmer. O tom chýbajúcom ľudskom rozmere neraz písal aj Vladimír Dorča vo svojich humoreskách.

 

O troch novinároch a spisovateľoch/Ja si nevymýšľam, ja si len domýšľam...

 

O troch novinároch a spisovateľoch/Ja si nevymýšľam, ja si len domýšľam...

 

Ľubo Olach sa narodil v roku 1948 a bol tiež i novinárom. Začínal pracovať v Nitre v Roľníckych novinách ako redaktor. Neskôr pracoval ako novinár v rôznych ďalších periodikách. V roku 2007 debutoval s básnickou zbierkou Keď zomriem tak nech!

Keď zomriem tak nech !

Keď zomriem tak nech,
ale predtým navštívim ešte veľa viech
veď robota tá večná je,
zato víno sa rýchlo vypije.

Keď zomriem tak nech,
ešte si vypijem aj keď je to hriech
veď omšové víno i v krčme dostanem
preto tam rád chodím pijem a jem.

Keď zomriem tak nech,
žiadne kvílenie, citoslovcia ach, och, ech
užil som si, neplatil som daň,
prišla smrť-výberčí inkasuje sám.

Tak uchopme čaše, lebo čas života rýchle je
a my máme ešte stále plné poháre.

Aj včerajší literárny večierok sa zakončil pri pohári vína a spomínaní... Aj na Vlada Dorču.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Ján Myjavec (1909 – 1985)

Pôjdeme

Nad riekou širokou
brezy sa klonia
v hladinu neskalenú.
A ktosi v diaľke
piesňou divokou
objíma žírne polia.
...
Vzduchom už vibrujú
záchvevy leta,
v rozpuku krás
ktosi nás volá.
Pôjdeme, priateľu,
veď je už čas.

 

Posledné komentáre

Posledné články