Prebudenie

Prvým závetom (odkazom) ktorý Sv. Naum zanechal svojim bratom a taktiež aj nám všetkým je Prebudenie. Svätý Naum Ochridský o prebudení takto hovorí: " Kýmkoľvek sa duša v tele prehrešuje, ona je ospalá takže nevie ani o sebe ani o svojom Stvoriteľovi. Ona je opitá od hriechu sťa od opojného nápoja a ako spitá leží v tele ako na lôžku nemocného. Mdlá a opitá duša nevie za iné potešenie okrem toho čo prechodí cez telo. Čo telu vyhovuje teší aj ju, a čo je telu nepríjemné aj jej je nepríjemné. Takú dušu nevedie rozum lež telo, a telo je samo o sebe slepá zem. A tak slepec slepca vedie, pokým sa obaja do smrteľnej priepasti nezrútia."

 

Foto Martin Pucovský

 

Foto Martin Pucovský

 

Preto je, mnísi, prebudenie začiatkom spasenia. Boh si praje aby sa všetci ľudia spasili a skrz toho On najprv spôsobí aby sa ospalé duše prebudili. U Boha jesto mnoho spôsobov ako on prebúdza ľudské duše. Niekoho zobudí divom ako čo prebudil Savla. Niekoho vzbudí cez sen ako spravodlivého Jozefa. Niekoho zobudí otrasením nemocou a smrťou v rodine, ako cára Dávida. Voľakoho vyburcuje zbavením od pokušenia keď zo žiadnej strane niet zbavenia. Voľakto sa prebudí keď mu do rúk príde Sväté Písmo a začne ho čítať. Niekto sa zas prebudí keď náhodou vypočuje slovo o Bohu i duši a o Strašnom Súde Božom ktorý prichádza. Niekto sa prebudí v mladosti, druhý v zrelosti tretí v starobe. Stáva sa že sa niekto duchovne zobudí až v smrteľnom čase keď sa duša pocíti voľnejšia od ťarchy a telesnej tyranie. Blažení sú ktorí sa zavčasu zobudia. Ony sú ako ranostaji ktorí na svitaní vstávajú a celím dňom bdelo myslia, hľadia a konajú. A tí ktorí sa v smrtnom čase prebudia sú ako leňosi ktorí si celí deň prespali a len pri západe slnka si otvorili oči a pýtajú sa : kde sme ? Ktože nás poslal ? A načo sme my sem poslaný? Blažení ste vy mnísi lebo ste vy prebudení. Vy ste zobudení zo sna hriechu a vytriezvení od telesného opilstva. Ako prebudení vy ste uvideli a pocítili koľko sú telesné pôžitky trpké a nechutné v porovnaní s vznešenými duchovnými potešeniami. Tie duchovné slasti vy pijete z plného pohára a svoje duše nimi kŕmite, zalievate a posilňujete. Dbajte len aby ste neodstúpili od týchto duchovných rozkoší. Dbajte len, aby ste nepadli nazad ku telesným vývratkom a trpkostiam ktoré dušu otravujú, opíjajú a uspávajú a konečne aj umŕtvujú. Buďte neprestajne bdelí, neprestajne strážte samí nad sebou. Prebúdzajte neprestajne aj seba aj druhých okolo seba.

Prebudenie je prvé pravidlo života, prvý schodík na ceste spasenia. Prebudenie, mnísi, nech vám bude aj mojim prvým závetom. "

Svätý Naum Ochridský (+ 910) . 20.06. t.j. 3.07 , jeden z učeníkov sv. Cyrila a Metoda.

zápis sv. vladyku Nikolaja Velimiroviča
pripravila Andjelka Kuzmanovič,

preklad zo srbčiny: psd

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články