Formovanie morálneho, ale aj umného kresťana

Vo všetkých našich cirkevných zboroch sa ich duchovní vodcovia snažia posilňovať vo svojom spoločenstve duch spolupatričnosti. Chápať cirkev ako domov, ako rodinu, lebo spolu sa všetko ľahšie zvláda. Ale aj vychovávať osobnosť, ktorá si je vedomá vlastnej hodnoty a zároveň vie uznať svoje silné a slabé stránky. Vychovať teda správneho kresťana, ktorý sa v spoločenstve a spoločnosti prejavuje a koná umne a s pocitom ľudskosti. Takéto výchovno-vzdelávacie úlohy nadobúdajú čoraz väčší význam s súčasnej dobe, keď sa ľudia odcudzujú, uzavierajú do seba, čo ďalej vedie k zavrhovaniu hodnôt svojho blížneho. V kulpínskom cirkevnom zbore začali preto s hodinami angličtiny a od septembra plánujú rozšíriť ponuku aj o hodiny hudby. Prvé kroky sú už urobené a v týchto letných páľach každý večer do cirkevných miestností chodilo vyše sedemdesiat záujemcov o angličtinu, ktorú tam zdarma vyučoval Robert Johnson z Ohio.

 

Robert Johnson a Vladimír Zima, ktorý pomáhal na hodinách angličtiny

 

Robert Johnson a Vladimír Zima, ktorý pomáhal na hodinách angličtiny

 

Robert Johnson a Vladimír Zima, ktorý pomáhal na hodinách angličtiny

 

Robert Johnson a Vladimír Zima, ktorý pomáhal na hodinách angličtiny

 

Robert Johnson a Vladimír Zima, ktorý pomáhal na hodinách angličtiny

 

Robert Johnson, farár v Tolede, Ohio, je farárom v tamojšej globálnej misii Evangelical Lutheran Church in America poverený biskupom reprezentovať Northwestern Ohio Synod. Naša SEAVC v Srbsku má s uvedenou cirkvou podpísanú zmluvu a už 12 rokov cirkvi spolupracujú. Najnovšie, na pozvanie CZ Kulpín, na mesačný pobyt k nám pricestoval Robert Johnson. Tu je aby monitoroval celkovú situáciu a to nielen v kulpínskom, ale aj v ostatných zboroch. Potom sa urobia projekty a kde bude potrebné a budú možnosti, tam sa bude pomáhať. Už teraz, od septembra-októbra, by mali pomôcť realizáciu hudobnej školy či kurzu, čo sa v zbore v zbore plánujeme, aby sa pomohlo hudobne nadaným deťom, ale zároveň, aby sa aj zaškolili budúci kantori.

 

Jaroslav Javorník a Robert Johnson v kulpínskom kostole spoločne prisluhovali Večeru Pánovu

 

Jaroslav Javorník a Robert Johnson v kulpínskom kostole spoločne prisluhovali Večeru Pánovu

 

Jaroslav Javorník a Robert Johnson v kulpínskom kostole spoločne prisluhovali Večeru Pánovu

 

Spolupráca cirkví sa naďalej bude rozvíjať. Skupina žien z USA by čoskoro mala zavítať k nám na návštevu a potom, v roku 2018 cirkevný zbor Credimus by mal vycestovať do USA.

Škola angličtiny v kulpínskom zbore bude pokračovať aj v septembri, keď v spolupráci s ekumenickou humanitárnou organizáciou EHO trikrát týždenne do zboru bude prichádzať mladá učiteľka angličtiny. Záujemcovia o tento kurz, ako aj o hudbu, sa môžu hlásiť v cirkevnom zbore.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články