Ukryté spomienky

Z veľkých, asi polmetrových fotografií, sa vynárajú spomienky, ktoré pod hrubou vrstvou prachu čakali na sklíčkových negatívoch na svojho objaviteľa vyše 75 rokov. Objavené, teraz nám už môžu rozprávať záhadné príbehy z našich slovenských dolnozemských dejín. Na nich možno postrehnúť ustarostené pohľady mladomanželov, svadobných hostí, tváre vystrašených detí, smútiacich rodín pri nebožtíkovi... Fotografie svedčia tiež aj o živote tunajších bohatých rodín podunajských Švábov, či maďarských, chorvátskych alebo juhoslovanských vojakov, ale aj príslušníkov nemeckých SS Waffe z II. sv. vojny.

 

Ukryté spomienky

 

Ukryté spomienky

 

Ukryté spomienky

 

Ukryté spomienky

 

„Výstava Silbaš – spomienky ukryté v skle mohla vzniknúť vďaka silbašskej fotografke Zuzane Kováčovej, ktorá po skončení druhej svetovej vojny z neznámych dôvodov ukryla sklenené negatívy na povale svojho domu, kde boli v roku 2009, desať rokov po jej smrti , nečakane objavené," – hovorí autor výstavy Ondrej Miháľ.

Riaditeľ Múzea vojvodinských Slovákov Pavel Čáni sa zmienil o kvalite tlačených obrázkov. Aj keď sú mnohé fotografie poškodené, podľa jeho názoru práve tie škvrny na správnom mieste dávajú zvláštnu kvalitu týmto záznamom. Pavel Čáni výstavu aj otvoril a možno si ju obzrieť v priestore Múzea vojvodinských Slovákov, čiže na poschodí budovy Matice slovenskej v Srbsku.

 

Ukryté spomienky

 

Ukryté spomienky

 

Ukryté spomienky

 

Výstavu fotografií silbašského rodáka a kanadského Slováka Ondreja Miháľa otvorili dnes popoludní a zapadá do osláv 56. Slovenských národných slávností Zorganizovaná je za spolupráce Slovenského kanadského inštitútu a Múzea vojvodinských Slovákov.

Výstava starých fotografií Zuzany Kováčovej – Tetinky Silbaš –spomienky ukryté v skle bola tiež aj prvým sprievodným podujatím tohtoročného detského folklórneho festivalu Zlatá brána v Kysáči. O tom viac TU:
http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/9936-24-dff-zlata-brana

 

Katarína Pucovská

Foto autorka a Martin Pucovský

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články