Návšteva Hlbokého

Spoločenstvo evanjelických žien pri CZ Senica /MyS Slovensko/pripravilo pre senických cirkevníkov vychádzku do neďalekého Hlbokého. Určili ju na nedeľné augustové popoludnie namiesto nešporných služieb Božích. Doprava bola individuálna: niektorí na bicykli, podaktorí pešo, ale najviac bolo tých, ktorí verili štyrom kolesám viac, ako svojim vlastným nohám.

 

Návšteva Hlbokého

 

Návšteva Hlbokého

 

V určenú hodinu stála skupina Seničanov pred Pamätnou izbou Jozefa Miloslava Hurbana, ktorá bola verejnosti sprístupnená 18. marca 1967 pri príležitosti 150. výročia jeho narodenia. Tu nás už privítala Vilma Tomášová, ktorá tu turistov sprevádza viac ako 10 rokov. Podala veľa zaujímavých informácií, pričom upriamila pozornosť na vyložené písomnosti, fotografie i drobné osobné predmety J. M. Hurbana. Taktiež ochotne odpovedala na položené otázky. V závere sa nezabudla pochváliť prekrásnymi hlbockými krojmi, ktoré sú vystavené na figurínach vo vstupnej hale. Napriek tomu, že Hurbanovi nebola priaznivo naklonená vtedajšia vrchnosť sídliaca v Senici, dnešní Seničania si bývalého hlbockého farára Hurbana vysoko vážia a sú hrdí na to, že práve takýto zanietený veriaci človek žil v ich susedstve. Z pamätnej izby sme odchádzali veľmi spokojní.

 

Návšteva Hlbokého

 

Návšteva Hlbokého

 

Po prehliadke skupinka prešla na cintorín, kde sme položili na jeho hrob kytičku kvetov a predtým sa spoločne pomodlili. Zašli sme sa prejsť i k starému hrobu, pri ktorom je tabuľa s podrobným popisom jeho pohrebu i udalostí, ktoré s ním súviseli. Tak isto je tu menný zoznam všetkých, ktorí finančne prispeli na pomník. Skladali sa naň vyše 4 rokov. Je na ňom nápis „Sláva národa hodná je obetí".

 

Návšteva Hlbokého

 

Návšteva Hlbokého

 

V roku 1948 bol postavený Hurbanovi nový pomník - mohyla - v strede cintorína, kde boli jeho ostatky preložené 11. júna 1949. Cestou z cintorína sme sa zastavili pri kostole, ktorý je celý obstavený lešením. Vo vnútri sú zahalené lustre i oltár, pretože sa tu intenzívne pracuje. Všetko sa chystá na celoslovenské oslavy 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana, ktoré sa budú konať 17. septembra. Zároveň bude odhalená i Pamätná tabuľa na Pamätnej izbe J. M. Hurbana.

 

Návšteva Hlbokého

 

Návšteva Hlbokého

 

Návšteva Hlbokého končila na pekne obnovenej fare. Všetky priestory tu dýchali novotou a práve v nich nás privítali hlbocké cirkevníčky. V horúcom počasí ponúkli nielen pohár minerálky, ale pridali aj kávičku so zákuskom. Pri spoločných rozhovoroch sa dohodla i brigáda a niekoľko žien zo Senice prišlo o pár dní troška vypomôcť s drobnými prácami na kostole. Na záver sa senický /v súčasnosti aj hlbocký/ farár Juraj Šefčík pomodlil a poďakoval za príjemne a užitočne strávené popoludnie.

 

Oľga Zlochová, Senica

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články