Linky

Andrej Labáth, zaslúžilý tlačiar

Pred storočím, v roku 1919 do radu pilierov nášho dolnozemského, slovenského žitia a bytia si zastal i prokurista petrovskej sporiteľne Andrej Labáth, nadšenec pre slovenskú kultúru, neskôr autor niekoľkých kníh z oblasti hospodárstva, politiky a kultúry, zostavovateľ Národných kalendárov, odborník v tlačiarenskej technike. A. Labáth bol zvolený za prvého správcu kníhtlačiarne v Petrovci. Tlačiarenské skúsenosti si priniesol zo Slovenska, z Ružomberka, kde sa za sadzača vyučil u známeho tlačiara Karola Salvu. V čele petrovskej tlačiarne zotrval do svojej predčasnej smrti v roku 1934. V tomto roku našich významných storočníc a pri príležitosti 85-ročnice úmrtia, portrét Andreja Labátha, neúnavného národovca, autora početných článkov, maliara samouka... sa dostal do zbierky portrétov významných osobností Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov (ÚKVS). Namaľoval ho náš akademický maliar Pavel Čáni. Portrét bol premiérovo predstavený na včerajšej vernisáži v ÚKVS v Novom Sade. A dnes na medzinárodnom matičnom sympóziu odznel referát o A. Labáthovi.

 

Portrét Andreja Labátha

 

Portrét Andreja Labátha

 

Autormi referátu Život Andreja Labátha a jeho prínos k Slovenským národným slávnostiam sú prof.Dr. Ján Kišgeci a Dipl.ing. Katarína Pucovská. Možno si ho prečítať TU:

 

 

Referát odznel v rámci Medzinárodného sympózia Slovenské národné slávnosti - fakľa národného cítenia, ktoré zorganizovala Matica slovenská v Srbsku a prebiehalo vo Veľkej sieni Obce Báčsky Petrovec. Na ňom odzneli referáty:
DrSc. J. Babiak: SNS – fakľa národného cítenia (SNS 1919-1928).
DrSc. J. Babiak: SNS v znamení bratstva a jednoty (SNS 1945-1953).
M. Spevák: Prvých päť rokov obnovených Slávností (SNS 1992-1996).
R. Surový: Slovenské národné slávnosti v rokoch 1998-2005 v slove a obrazoch
K. Melegová-Melichová: Aby sme sa zabudnutí nestratili...
PhDr. I. Mrva: Dolnozemskí Slováci a vznik Matice slovenskej...
J. Bajaník: Niekoľko poznámok k 100. výročiu Slovenských národných Slávností vo Vojvodine.
Dr. N. Kuzmanović: Značaj slovačkih narodnih svečanosti u kontekstu nacionalnog identiteta Slovaka u Srbiji.
Dr. V. Valent: Slávnosti života – život Slávností.
Dr. J. Kišgeci, K. Pucovská: Poľnohospodárske tradície v rámci Slovenských národných slávností.
Dr. J. Kišgeci, K. Pucovská: Život Andreja Labátha a jeho prínos k Slovenským národným slávnostiam.
J. Babiak: Sloňovanie koncepcií Slávností.

 

Andrej Labáth, zaslúžilý tlačiar

 

Andrej Labáth, zaslúžilý tlačiar

 

Andrej Labáth, zaslúžilý tlačiar

 

Andrej Labáth, zaslúžilý tlačiar

 

Katarína Pucovská

 

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články