Alžbeta a Samuel Pucovskovci

Dnes sú Alžbety a zajtra by mal Samuel Pucovský deväťdesiate narodeniny. Tento kulpínsky učiteľský pár „starého kovu" vždy patril akosi spolu. Spolu išli do školy, do roboty, do poľa, na programy... a spolu oslavovali tieto svoje sviatky. Spolu začínali zakúšať učiteľský život v Kysáči a neskôr pokračovali v Kulpíne, kde pracovali do dôchodku. Spolu odpočívajú na kulpínskom cintoríne.

 

Alžbeta a Samuel Pucovskovci

 

Alžbeta a Samuel Pucovskovci

 

Alžbeta a Samuel Pucovskovci

 

Alžbeta a Samuel Pucovskovci

 

Samuel Pucovský sa narodil 20. novembra 1930 na Radoši pri Iloku, v prvej Juhoslávii, čiže v Juhoslovanskom kráľovstve, v dnešnom Chorvátsku. Po zakončení základnej školy v Iloku, školenie pokračoval na Učiteľskej škole v chorvátskom Karlovci. Už ako 17 ročný začal vyučovať na školách a to najprv v rodnom Radoši a Iloku. V roku 1954 bol premiestnený do Kysáča, kde si aj zakladá rodinu s učiteľkou Alžbetou Gierovou. Tu sa im aj narodil syn Vladimír. Ich nasledujúcim spoločným pôsobiskom od roku 1958 bola kulpínska základná škola. Už v nasledujúcom roku po príchode do Kulpína, ako 29-ročný začal najprv zastupovať vtedajšieho riaditeľa školy Pavla Cesnaka a v roku 1961 bol výnosom Ľudového výboru obce Báčsky Petrovec vymenovaný za riaditeľa školy. Na tejto funkcii zostal do roku 1963, keď sa riaditeľského postu vzdal, radšej si zvolil pokojnejší život učiteľa, za čo sa aj vyškolil. Keďže sa mohol uplatniť aj ako prednášateľ viacerých predmetov, určitú dobu prednášal slovenský, srbský a nemecký jazyk, ako aj výtvarnú, technickú a hudobnú výchovu. Viac rokov bol tajomníkom školy a v období, keď sa v Kulpíne stavala nová školská budova, druhýkrát zastával funkciu riaditeľa školy v období 1981-1985, avšak iba ako úradujúci riaditeľ.

V roku 1976 na Pedagogickej akadémii v Sombore získal vyššie odborné vzdelanie. Okrem prác v škole, angažoval sa v spoločenských činnostiach a na kultúrnom poli. Hrával v orchestri, spieval, bol divadelníkom, nacvičoval spevácke skupiny... Aktívne sa zapájal do činnosti v auto-moto zväze a bol aj aktívnym rádioamatérom a matičiarom. Za prínos na kultúrno-umeleckom poli ako aj v spoločensko-politických činnostiach dostal početné uznania.

 

Alžbeta a Samuel Pucovskovci

 

Alžbeta a Samuel Pucovskovci

 

Alžbeta a Samuel Pucovskovci

 

Alžbeta a Samuel Pucovskovci

 

Z množstva uznaní a diplomov, ktoré získal za svoju ochotnícku prácu, uvádzame:

1958 Kysáč - Ochotnícke divadlo v Kysáči pri príležitosti osláv 50. výročia divadelnej činnosti: Diplom pre aktívnu účasť na poli divadelníctva
1970 Báčsky Petrovec - Skupština obce Báčsky Petrovec pri príležitosti 25. výročia oslobodenia obce: Pamätnú medailu za zásluhy o socialistický rozvoj Petrovskej obce
1974 Ilok - Slovenský kultúrno-osvetový spolok Ľudovíta Štúra pri príležitosti 60. výročia divadelníctva v Iloku: Diplom za účasť v práci divadelnej odbočky
1978 Ilok - Slovenský kultúrno-osvetový spolok Ľudovíta Štúra pri príležitosti 50. výročia založenia:Uznanie za dlhoročnú činnosť v tomto spolku
1984 Temerin - XXI. Festival hudobných spolkov Vojvodiny: Diplom za účasť na regionálnej prehliadke
1985 Kysáč - Spomienkový diplom za prácu v škole a spoluprácu so školou pri príležitosti 200 rokov od založenia a pôsobenia školy v Kysáči
1986 Temerin - XXIII. Festival hudobných spolkov Vojvodiny: Diplom za účasť na regionálnej prehliadke
1987 Báčsky Petrovec - Auto-moto zväz Sloboda: Uznanie za dlhodobú aktivitu
1989 Kulpín - ZŠ Jana Amosa Komenského pri príležitosti 200 rokov od založenia a pôsobenia školy v Kulpíne v slovenskej a srbsko-chorvátskej reči: Poďakovanie
1993 Báčsky Petrovec - Matica slovenská v Juhoslávii, Školská sekcia: Osobitné uznanie za zásluhy a úspechy na poli vzdelávania, výchovy a zveľaďovaní slovenského jazyka, jazykovej kultúry, umenia a národných tradícií
1995 Báčsky Petrovec - Matica slovenská v Juhoslávii : Uznanie Čestný člen Matice slovenskej
2001 Kulpín MOMSJ - Pri príležitosti 10. výročia obnovenia matičnej činnosti: Uznanie za dlhodobú aktívnu činnosť

Samuel Pucovský zomrel 1. marca 2005 v Kulpíne, kde je aj pochovaný. Alžbeta Pucovská rod. Gierová, ktorá sa narodila 11. februára 1933 v Báčskom Petrovci, sa za ním pobrala 10. novembra 2018.

 

Katarína Pucovská