Literárne okienko

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Na 28. ročníku súťaži Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko žiaci z našich vojvodinských škôl, ktorí súťažia v osobitnej štvrtej kategórii prác žiakov zo zahraničia, boli najúspešnejší, získali deväť cien a dosiahli krásne výsledky. Oceneným pedagógom je Mária Andrášiková zo ZŠ Jána Čajaka z Báčskeho Petrovca. Tento ročník súťaže sa niesol v znamení 100. výročia vzniku Slovenského národného divadla v Bratislave a 20. výročia vyhlásenia Medzinárodného dňa materinského jazyka a v znamení jubileí významných osobností: Andreja Sládkoviča, Martina Kukučína, Štefana Baniča, Milana Rastislava Štefánika, Zuzky Zgurišky, Jána Kostru, Albína Brunovského, Jána Palárika, Jozefa Gregora Tajovského, Jozefa Cígera-Hronského a Vladimíra Hurbana Vladimírova

 

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

 

VÝSLEDKY SÚŤAŽE, školský rok 2019/2020, KATEGÓRIA: IV.

Meno žiaka, Meno učiteľa, Škola, Názov práce/poradové číslo práce, Poézia/ Próza

CENA POROTY
1. Peter Pavčok, Mária Andrášiková, ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec, Srbsko Tajovského spomienky na starého otca inšpirujú aj dnes /79. Próza

HLAVNÁ CENA
1. Artem Pluta, Larisa Mamčurová, Užhorodská všeobecno-vzdelávacia škola č. 15, Užhorod, Ukrajina Prečo má rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko/92. Próza
1. Tatiana Filipovićová, Mária Andrášiková, ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec, Srbsko Slovenský kroj - to je krása, dievčatko v ňom ružou zdá sa!/46. Próza

ČESTNÉ UZNANIE
1. Kristina Soviljová, Vesna Valihorová-Filipovićová, ZŠ Jozefa Marčoka - Dragutina, Hložany, Srbsko Rozprávka o Tajovskom a mojich starých rodičoch/42. Próza
2. Sára Štrbová, Jarmila Pantelićová, ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec, Srbsko Zakáľačka/29. Próza
3. Mario Marošević, Josip Kvasnovski, ZŠ Vladimira Becića Osijek, Chorvátsko Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko /106. Próza
4. Katja Kuricová, Boženka Dasovićová, ZŠ Josipa Kozarca, Josipovec, Chorvátsko Prečo mám rada slovenčinu, prečo mám rada Slovensko/16. Próza
5. Kata Szabadi, Zuzana Benková, Slovenské gymnázium, ZŠ, MŠ a kolégium, Békešská Čaba, Maďarsko Jednoduchá odpoveď/21. Próza
6. Viktória Chrenková, Dagmar Kötelešová, Všeobecná škola s vyučovacím jazykom slovenským, Nové Mesto pod Šiatrom, Maďarsko Slovečina/113. Poézia
7. Marka Zetocha, Milenca Lasac, Teoretické lýceum Jozefa Kozáčka, Bodonoš, Rumunsko Moje korene/11. Próza
8. Iveta Bokorová a Matija Bokorová, Ana Halajová, ZŠ maršala Tita, Padina, Srbsko Prečo máme rady slovenčinu, prečo máme rady Slovensko/77. Poézia
9. Amadea Čemanová, Ľudmila Berediová-Stupavská, ZŠ Ľudovíta Štúra, Kysáč, Srbsko Preč mám rada slovenčinu, prečo mám rada Slovensko/82. Próza
10. Jakub Činčurák, Vesna Kámaňová, ZŠ 15. októbra, Pivnica, Srbsko Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko/72. Próza

OSOBITÁ CENA POROTY
1. Marína Čániová, Jarmila Pantelićová, ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec, Srbsko Môj etnický pôvod/28. Próza

OCENENÝ PEDAGÓG
1. Mária Andrášiková ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec, Srbsko

OCENENÁ ŠKOLA
1. Teoretické lýceum Jozefa Kozáčka, Bodonoš, Rumunsko

CENA MS
1. Tomáš Kámaň, Vesna Kámaňová, ZŠ 15. októbra, Pivnica, Srbsko Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko/69. Próza

Cieľom súťaže je podchytiť, rozvíjať a prehĺbiť záujem detí a mládeže o slovenčinu a Slovensko, o významných dejateľov Slovenska a svojho kraja, o miestne spoločenské a kultúrne problémy a nárečia formou slohových úloh, pokusov o umelecké vyjadrenie myšlienok v podobe prozaických žánrov a básní. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci všetkých typov a druhov základných, špeciálnych a stredných škôl na území Slovenskej republiky prostredníctvom škôl a iných subjektov a v zahraničí prostredníctvom spolkov, organizácií a škôl Slovákov žijúcich v zahraničí.

V priebehu rokov sa do súťaže zapojili žiaci všetkých vekových kategórií od prvákov na základných školách až po maturantov na stredných školách. Do súťaže sa pravidelne zapájajú aj žiaci zo zahraničia.

Súťaž sa realizuje za podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky, Štátneho pedagogického ústavu, SPN – Mladé letá, Matice slovenskej, Vydavateľstva Matice slovenskej, Spolku slovenských spisovateľov, Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

Kp

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články