Literárne okienko

Ján Amos Komenský – 350 rokov od úmrtia

Oddelenie pedagogiky Filozofickej fakulty Novosadskej univerzity (FF UNS), v spolupráci s Pedagogickým spolkom Vojvodiny, si pripomínajú 350 rokov od smrti Jána Amosa Komenského. Vo Výstavnej aule Filozofickej fakulty v Novom Sade nainštalovali výstavu pod názvom Na počesť Jána Amosa Komenského – 350 rokov od smrti velikána pedagogiky. Dr. Zoroslav Spevák (1956), riadny profesor na Oddelení pedagogiky FF UNS, sa komeniológiou zaoberá celú pracovnú dobu, obhájil doktorskú dizertáciu o Komenskom a napísal viacero monografií, veľký počet odborných a vedeckých štúdií a jeho najvýznamnejším dielom z pedagogiky je obsiahla knihu napísaná srbčine Jan Amos Komenski – pedagog i utopista. Autorky výstavy Lana Tomčić a Tamara Dragojević sa opierali predovšetkým o túto knihu a ďalšie vedecké práce svojho profesora.

 

Ján Amos Komenský – 350 rokov od úmrtia

 

Ján Amos Komenský – 350 rokov od úmrtia

 

Ján Amos Komenský – 350 rokov od úmrtia

 

Výstavu slávnostne otvorili 14. septembra a potrvá do 30. septembra 2020. Sprístupnená je aj v elektronickej podobe TU: http://www.ff.uns.ac.rs/sr/najave/2020/09/elektornska-izlozba-u-cast-jana-amosa-komenskog-350-godina-od-smrti-velikana-pedagogije.

Pri príležitosti 350. výročia úmrtia Jána Amosa Komenského časopis Pedagoška stvarnost vydal Tematický zborník prác „Komenskom u čast", ktorého hosťujúcim redaktorom je Dr. Zoroslav Spevák. Elektronická verzia tohto zborníka TU: http://pedagoskastvarnost.ff.uns.ac.rs/index.php/ps/issue/view/7/PS-0-2020

V Srbsku je Ján Amos Komenský uznávaný a na fakultách a pedagogických a učiteľských školách sa jeho práci venúva patričná pozornosť. V Novom Sade sa nachádza Námestie Komenského a kulpínska základná škola nesie meno tohto velikána. Najznámejšie diela Jána Amosa Komrenského sú preložené aj do srbčiny, napríklad Velika didaktika, Svet u slikama a Materinska škola.

 

Ján Amos Komenský – 350 rokov od úmrtia

 

Ján Amos Komenský – 350 rokov od úmrtia

 

Ján Amos Komenský – 350 rokov od úmrtia

 

Ján Amos Komenský – 350 rokov od úmrtia

 

Jedna časť výstavy nainštalovanej na FF v Novom Sade je venovaná Petrovčanovi Jánovi Kvačalovi (1862 – 1934), otcovi modernej komeniológie. Kvačala ovládal osem jazykov, bol trojnásobný doktor vied, preskúmal celkovú dovtedy zverejnenú literatúru o Komenskom, bol i uznávaným odborníkom v oblasti histórie pedagogiky a dejín európskej reformácie.

 

Ján Amos Komenský – 350 rokov od úmrtia

 

Ján Amos Komenský – 350 rokov od úmrtia

 

Ján Amos Komenský – 350 rokov od úmrtia

 

O Kvačalovi aj TU: http://www.kulpin.net/archiv/22-aktuality/aktuality/4916-prof-thdr-a-phdr-jan-kvaala-otec-modernej-komeniologie

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články