Literárne okienko

18. nedeľa po sv. Trojici

V túto dnešnú18. nedeľa po sv. Trojici, ktorej témou je „poslušnosť lásky", v jednotlivých našich cirkevných zboroch ďakovali za úrodu zeme, oslavovali posviacku chrámu, alebo mali slávnosť konfirmácie. Za všetko to treba ďakovať, byť vďačný. 1. Vďaka Ti, Bože, nebeský Otče, za krásu sveta, za každý plod, za plné klasy, za poľné kvieťa, za dary zeme, lesov a vôd. 2. Požehnaj, Pane, role a stráne, aby bol sýty celý Tvoj svet. Posilni všetky robotné ruky, keď idú orať, siať, zvážať chlieb. (E.S. č 363).

 

Slávnosť konfirmácie v petrovskom kostole

 

Slávnosť konfirmácie v petrovskom kostole

 

V kulpínskom, kysáčskom, laliťskom, ale i ďalších našich chrámoch dnes ďakovali za úrodu zeme

 

V kulpínskom, kysáčskom, laliťskom, ale i ďalších našich chrámoch dnes ďakovali za úrodu zeme

 

V kulpínskom, kysáčskom, laliťskom, ale i ďalších našich chrámoch dnes ďakovali za úrodu zeme

 

V kulpínskom, kysáčskom, laliťskom, ale i ďalších našich chrámoch dnes ďakovali za úrodu zeme

 

V Báčskom Petrovci dnes bola slávnosť konfirmácie a pripomenuli si 197. výročie posviacky kostola. V Petrovci si slovenskí evanjelici modlitebnicu vybudovali ešte v roku 1783 a kostol v roku 1823. Pivničania dnes tiež oslavujú: v 18. nedeľu po Sv. Trojici roku 1826 boli usporiadané prvé služby Božie v novom, ešte nedokončenom kostole. Základný kameň bol položený na Vstúpenie – 27. mája 1824 a prvé Služby Božie v roku 1826 vykonal Samuel Borovský. V Kulpíne, Kovačici a Aradáči si na budúcu nedeľu pripomenú výročia posviacky kostolov. Tieto tri naše kostoly oslavujú Pamiatku posvätenia chrámu Božieho 18. a 19. októbra a slávnostné služby Božie každoročne bývajú v najbližšiu nedeľu k tomuto dátumu. Aradáčsky chrám má 194 rokov, kovačický 192 a kulpínsky oslavuje svoje 141. narodeniny.

Pamiatku posvätenia chrámu v tomto mesiace oslávia ešte aj Padinčania a Silbašania. Cirkevný sviatok, kirvaj v Padine býva v posledná nedeľa v októbri a v Silbaši cirkevné hody pripadajú rovno na 31. októbra – Pamiatku reformácie.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Zlatko Benka (1951)
Najvyšší čas (úryvok)

Najvyšší čas je čas dnešný
čo dovoľuje klíčeniu
lomcovať nami ako víchor
Sebou už nemôžeme byť
nech dnešok
akokoľvek páchne zajtrajškom
Len skrze slovo sa púšťame na púť
na cestu mladučkú
kľukatiacu sa veselo
po veľkej dlani sveta
Do hlbokého snehu neba
raz navždy vyrúbanej
Najvyšší čas až zajtra
keď zo sna vystúpime
a rovno na dúhu

Posledné komentáre

Posledné články