Máš právo

Staviteľ múzeí Michal Milan Harminc

V Slovenskom národnom múzeu (SNM) v Bratislave od konca minulého roka je nainštalovaná výstava Staviteľ múzeí Michal Milan Harminc, ktorá vznikla v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou, Fakultou architektúry. Architektonické modely Harmincových diel, ktoré sú tu vystavené, vytvorili Bc. Veronika Slaničanová a Bc. Ľubomíra Suváková, študentky vertikálneho ateliéru Alexy/Bogár a ďalší študenti Fakulty architektúry STU pod metodickým vedením prof. Jany Pohaničovej. V ústrednom priestore tejto expozície je vystavený fascinujúci veľký model objektu, ktorý dnes slúži pre potreby SNM a ktorého autorom je tiež architekt a staviteľ M.M. Harminc. Derniéra výstavy sa uskutoční v septembri 2020, kedy bude k dispozícii aj katalóg.

 

Autor fotografií Michal Bogár

 

Autor fotografií Michal Bogár

 

Autor fotografií Michal Bogár

 

Autor fotografií Michal Bogár

 

Autor fotografií Michal Bogár

 

Ing. arch. Michal Bogár s kolegom Andrejom Alexym, ako architekti z praxe, vedú na Fakulte architektúry STU jeden z vertikálnych ateliérov, ktoré boli založené ako tzv. majstrovské ateliéry a ich študentky pripravili majstrovské architektonické modely na výstavu, ktorú si ešte tento celý mesiac možno obzrieť v SNM v Bratislave. Metodicky viedla práce na modeloch prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD, ktorá je jednou z kurátoriek výstavy. Michal Bogár hodnotí, že je expozícia Staviteľ múzeí Michal Milan Harminc vynikajúca, modely sú skvelé a dodávajú výstave vysokú úroveň. Preto už na jeseň výstava odcestuje do Maďarska. Má byť inštalovaná okrem iného aj v Szegede a ďalej by mohla putovať aj do Srbska.

 

Staviteľ múzeí Michal Milan Harminc

 

Staviteľ múzeí Michal Milan Harminc

 

Michal Bogár nafotil aj fotografie z interiéru budovy SNM, ktorú projektoval M.M. Harminc a kde možno vidieť krásnu prácu s materiálom a architektonickým detailom.

Životná púť staviteľa Michala Milana Harminca (1897 – 1951) smerovala z Kulpína, kde sa narodil, cez Budapešť na Slovensko. Stredoškolské štúdium začal v Novom Sade no nedokončil ho a venoval sa tesárskemu a staviteľskému remeslu pod vedením otca. Znalosti v projektovaní stavebných konštrukcií ďalej rozvíjal v ateliéroch budapeštianskych architektov a neskôr vo vlastných stavebných kanceláriách. Prvú si založil v Budapešti, ale od roku 1916 už pôsobil na území Slovenska. Spočiatku v Liptovskom Mikuláši, v Novom Smokovci a od roku 1922 až do svojej smrti žil a tvoril v Bratislave.

 

Staviteľ múzeí Michal Milan Harminc

 

Staviteľ múzeí Michal Milan Harminc

 

Ing.arch. Pavol Škorvánek na doplnenie životopisu M.M. Harminca prikladá fotografie z pohrebu jeho otca v Kulpíne a Harmincovu fotografiu s manželkou a vnučkou okolo roku 1949/50 v Budapešti. Ďakujeme.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné komentáre

Posledné články