IN MEMORIAM – za Jánom Balcom

Po ťažkom boji s koronavírusom, dnes dobojoval životný boj Ján Balca z Kysáča. Mal iba 58 rokov a veľa životných plánov. Ešte pred dvomi mesiacmi zháňal po Petrovci nové vydania kníh. Zaujímali ho naše dejiny, ale aj súčasné diania. Čítal s pôžitkom, veď čítanie ho živilo takmer dvadsať rokov. V Novosadskom rozhlase bol totiž hlásateľom v období rokov 1986 – 2005. Odišiel odtiaľ, lebo tá naša tunajšia dolnozemská, hlboko zakódovaná väzba s pôdou sa začala čoraz nástojčivejšie hlásiť. Zem volala, bolo treba do poľa. Odchádzal do chotára aj v čase oddychu, ako poľovník. Na poľovačkách sa poľovalo, ale aj „politikovalo". Nebol ľahostajný voči tomu, čo sa medzi nami deje, že sa odnárodňujeme. Ešte chcel meniť ľudí a celú spoločnosť k lepšiemu. Bol spravodlivý a pracovitý. Pred asi mesiacom s úľavou konštatoval, že dokončil aj tú poslednú orbu. Netušil, že skutočne poslednú.

 

IN MEMORIAM – za Jánom Balcom

 

IN MEMORIAM – za Jánom Balcom

 

IN MEMORIAM – za Jánom Balcom

 

Ján Balca sa narodil v roku 1963 v Kysáči, kde bude zajtra o 15. hodine aj pochovaný.

Posedenie pri zosnulom nebude a sústrasť bude možné vyjadriť dve hodiny pred pohrebom.

Odišiel náš Baki, no v srdciach a spomienkach zostáva navždy.

Česť jeho pamiatke!

 

Katarína Pucovská