Máš právo

Marec 1941

Pred 80 rokmi v marci 1941 sa nad Juhosláviou už nebezpečne vznášala hrozba vojny a aj vo Vojvodine sa začali demonštrácie vlastencov a antifašistov. „ Ani jednu marcovú noc v osudnom roku 1941 Petrovec nedospal. Rachot rútiaceho sa kolesa vojny, neistota, obavy, napäté vyčkávanie, hroziaca príšera vojny, fašistické hrozby, predtucha, že zapredanecká belehradská vláda snuje zradu – všetko to celou svojou ťarchou doliehalo na dušu ľudí, ktorí deň čo deň presedeli pri rozhlasových prijímačoch, načúvajúc prívalu správ a spočitujúc hodiny, minúty, sekundy, ktoré veštili, že sa bude písať pamätná história /.../ Čochvíľa sa po dedine bleskurýchle rozletel chýr, že tisícové zástupy obyvateľov slobodymilovného Belehradu demonštrujú na uliciach hlavného mesta proti zradcovskej vláde Cvetković – Maček a proti pripojeniu Juhoslávie k Trojnému paktu. Bleskurýchle sa ozvena belehradských ulíc niesla do všetkých kútov pobúrenej krajiny." Písal tak dvadsať rokov neskôr 25. marca 1961 v Hlase ľudu Samuel Miklovic. V Petrovci sa demonštrácie začali 27. marca a pobúrený zástup tiahol z gymnázia. Dva dni predtým sa vzbúril aj Zreňanin a Stará Pazova.

 

Marec 1941

 

Marec 1941

 

V publikácii Chronológia národnooslobodzovacieho hnutia vo Vojvodine 1941 (Хронологија народноослободилачког покрета у Војводини 1941), ktorú vydalo Múzeum socialistickej revolúcie Vojvodiny v roku 1979, sa ako prvé vojvodinské prostredia, v ktorých sa začal búriť ľud, uvádzajú: Stará Pazova a Petrovgrad (Zreňanin). „V Starej Pazove 25. marca 1941 zo tisíc občanov vyšlo do ulíc a demonštrovalo proti pristúpeniu k Paktu troch mocností". Uvádza sa v publikácii, z ktorej sa možno dozvedieť aj to, že SK SKOJ (Obvodný komitét Zväzu komunistickej mládeže Juhoslávie) v Starej Pazove viedli Pavel Feldy, Janko Bako, Juraj Feldy a Bogdan Mušicki. Aj v Starej Pazove, podobne ako aj v Báčskom Petrovci, hnacím motorom demonštrácií boli mladí ľudia. O tom píše Samuel Miklovic v článku Hnevom vzkypeli petrovské ulice:

„ Na múrik ohrady, ktorá opásala budovu gymnázia v Petrovci, vyliezli starší gymnazisti.

- Kamaráti. Hitler vystiera svoju zbojnícku ruku i na naše chalupy. Pripravme sa, aby sme ich bránili, ak bude treba!

- Budeme! – ozvalo sa hromohlasne...

A mnohí splnili tento sľub, daný toho historického marcového dňa, keď hnevom vukypeli petrovské ulice..."

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články