Máš právo

Deň Slovákov žijúcich v zahraničí

V pondelok 5. júla 2021 sme si nielen na Slovensku, ale v celom slovenskom zahraničí pripomenuli pamätný Deň Slovákov žijúcich v zahraničí. Toto je sviatok státisícov našich krajanov, žijúcich po rôznych historických etapách vysťahovalectva, emigrácie či súčasnej ekonomickej migrácie mimo svojej vlasti či domoviny predkov. Deň zahraničných Slovákov ako sviatok všetkých našich krajanov si pripomíname od vzniku samostatnej Slovenskej republiky, kedy sa písal rok 1993.Napriek tomu, že prežívame nečakane krušné dva roky, na tomto mieste je dôležité pripomenúť si, že rok 2021 sa nesie pre Slovákov žijúcich v zahraničí s výročiami udalostí a jubileí osobností – či už ide o našich krajanov z prostredí autochtónnych menšín, alebo slovenské komunity v západnej Európe a zámorí.

 

Foto: Vax photography

 

Foto: Vax photography

 

Bez toho, aby sme znižovali význam, vklad a pozitívny dosah desiatok ba stovák osobností a udalostí na posilňovanie ducha slovenskosti vo svete, v „trojruži" kytice pripomienky v Sade Janka Kráľa si dovoľujeme dať do povedomia niektoré priam emblematické: v roku 2021 si pripomíname 100. výročie narodenia Štefana Boleslava Romana, hrdého národovca a úspešného podnikateľa, prvého predsedu Svetového kongresu Slovákov, ktorý od svojho zrodu pred rovno 50 rokmi bol ideovo-myšlienkovou a motivačnou oporou pre zahraničných Slovákov usilujúcich sa o zrod nezávislej a samostatnej slobodnej slovenskej štátnosti. Štefan Boleslav Roman sa ohromnou mierou zaslúžil o pestovanie národného povedomia Slovákov na celom severoamerickom kontinente, najmä však v Kanade, kde žil a pôsobil, pričom nezabúdal na dôležitosť kresťanských duchovných hodnôt, ktoré sa pre prevažnú časť rôznych generácií slovenskej emigrácie v západnej Európe a zámorí stali najúčinnejším tmelom ich súdržnosti a nádeje na vznik samostatnej Slovenskej republiky. Aj preto patrí Š. B. Romanovi ako prvému predsedovi Svetového kongresu Slovákov, ako aj jeho ďalším nasledovníkom, naša úcta za vznik Svetového kongresu Slovákov, ktorého 50. výročie si pripomíname.

Pre zachovanie kultúrneho dedičstva a jazyka predkov mimoriadne významnú slovenskú Dolnú zem v štátoch juhovýchodnej Európy (Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Chorvátsko) – z výnimočného historicko-kultúrneho kontextu sa z množstva iných jedinečností predsa len vážnosťou pre zveľaďovanie slovenskej reči, obyčají a zvykoslovia, nehovoriac o duchovnom rozmere, vyníma krehký, zato odolný lupeň, ktorý symbolicky pripomína tohoročné 275. výročie osídlenia a teda aj založenia Slovenského Komlóša v rámci druhotnej kolonizácie – osídľovania Slovákmi neobývaných území tejto časti slovenskej Dolnej zeme v súčasnom Maďarsku. Slovenský Komlóš je dodnes významným centrom slovenskej vzdelanosti, kultúry a duchovného života dolnozemských Slovákov.

Na stretnutí pri základnom kameni potenciálneho Pamätníka slovenského vysťahovalectva v Sade Janka Kráľa v Petržalke v rámci symbolickej pripomienky sa prítomným krajanom a hosťom prihovoril Milan Ján Pilip, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Súčasťou slávnosti bola aj jeho kultúrna časť, v ktorej sa predstavili hudobníci, speváci a folkloristi z radov našich krajanov. Celú dnešnú pripomienkovú slávnosť pamätného Dňa Slovákov žijúcich v zahraničí zo Sadu Janka Kráľa priblížil ÚSŽZ v priamom internetovom prenose a snímku si možno pozrieť TU:

 

 

Zdroj: www.uszz.sk

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné komentáre

Posledné články