Mozaika

ÚSŽZ: Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2021

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) zverejňuje Výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2021 pre oblasti: a) vzdelávanie, veda a výskum, b) kultúra, c) informácie, d) médiá. Hlavným cieľom poskytovania dotácií, ako súčasti štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí, bude i naďalej podpora aktivít zameraných na oblasť posilňovania národného povedomia, kultúrnej a jazykovej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, podpora ich inštitúcií zriadených na dosiahnutie tohto účelu a podpora vzťahov medzi Slovenskou republikou a Slovákmi žijúcimi v zahraničí.

 

ÚSŽZ: Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2021

 

Prioritou v pôsobnosti úradu zostáva najmä podpora zvyšovania úrovne vzdelávania detí a mládeže, a to predovšetkým z hľadiska znalosti jazyka a upevnenia národnej identity. Rovnako bude podporovaná informatizácia s cieľom vytvoriť lepšie predpoklady pre šírenie informácií, prístup k informáciám krajanských komunít, vytvorenie podmienok pre rozvoj a zefektívnenie kontaktov medzi krajanmi po celom svete a zefektívňovanie spolupráce medzi úradom a krajanmi.

Preferované budú projekty s dlhodobejším účinkom. Termín registrácie žiadostí 2021 v elektronickom dotačnom systéme: od 1.10.2020 0:00 do 30.11.2020 23:59 (pozor na časové pásma – dotačný systém je nastavený podľa časového pásma SR!).

Viac informácií TU: https://www.uszz.sk/sk/stranka/4986/vyzva-pre-krajanov-predkladanie-ziadosti-o-dotaciu-na-rok-2021

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články