Tradičné Vianoce v Nadlaku

Tradičné Vianoce, ručne robené ozdoby z prírodných materiálov, ktorými si Slováci v Nadlaku pred mnohými rokmi ozdobovali domy, tradičné jedlá, vinše a koledy... sa len čiastočne zachovali a preto ich chceme oživiť a odovzdať aj vám ako časť nášho kultúrneho dedičstva. Od domu k domu, od srdca k srdcu. Teplo a radosť Vianoc nech nás všetkých spojí, aby sme vďaka nim boli bližší. Vianoce sú láska. Vianoce sú darovanie. Vianoce sú šťastie. Vianoce sú vtedy, keď celým okolím koledy znejú. Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku týmito slovami na začiatku filmu praje pokojné a požehnané Vianoce a zároveň šťastlivý nový rok. Krátky film "Tradičné Vianoce v Nadlaku", ktorý nakrútili, prikladajú ako vianočný dar pre všetkých nás. Ním skutočne krásne oživili niekdajšie obyčaje a tradíciu v Nadlaku.

 

https://www.facebook.com/udscr.nadlac/videos/1952134274926455

 

https://www.facebook.com/udscr.nadlac/videos/1952134274926455

 

Ďakujeme a dar s radosťou a vďakou prijímame!

 

Katarína Pucovská