Stretnutie s cieľom riešiť problémy

Dňa 19.01.2021 (utorok) o 10.00h prezident Republiky Srbsko Aleksandar Vučić srdečne prijal dôstojného pána biskupa Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Srbsku, Mgr. Jaroslava Javorníka, PhD. vo svojom kabinete na Andrićovom venci v Belehrade. Dôstojný pán biskup oboznámil pána prezidenta, že sa v tomto roku v našej evanjelickej cirkvi bude oslavovať 100-ročnica osamostatnenia. Preto sa chystajú ústredné oslavy, ktoré sú naplánované na mesiac jún tohto roku. Na túto významnú udalosť pán biskup pozval aj pána prezidenta A. Vučića, ktorý prisľúbil, že sa na cirkevnej slávnosti zúčastní.

 

D. p. biskup Mgr. Jaroslav Javorník, PhD. a prezident Republiky Srbsko Aleksandar Vučić

 

D. p. biskup Mgr. Jaroslav Javorník, PhD. a prezident Republiky Srbsko Aleksandar Vučić

 

V pracovnej atmosfére pán biskup predstavil problémy, s ktorými evanjelická cirkev už dlhšiu dobu zápasí. Prvá téma bola budova biskupského úradu so sídlom v Novom Sade. Stavba si vyžaduje kompletnú rekonštrukciu. Keďže sa v nej konajú dôležité stretnutia, ako sú kňazské konferencie, stretnutia žien z oltárnych krúžkov, zasadnutia slávnej Synody, v neposlednom rade tam sídli dôstojný pán biskup, preto je pre našu cirkev potrebné, aby táto budova vyzerala na oko reprezentatívne. Pán prezident reagoval na tento problém pozitívne, čo znamená, že budova dostane vzhľad, ktorý jej má prináležať.

Druhý problém, ktorý bol preberaný je reštitúcia sociálneho programu pre farárov, ktorí boli na dôchodku. Ťažkosti, ktoré sú okolo tejto budovy našu cirkev trápia už dlhé roky. Jediné východisko bolo obrátiť sa na pána prezidenta, ktorý aj túto problematiku vyriešil.

Po cirkevnom, pracovnom, ale aj po priateľskom rozhovore sa dôstojný pán biskup J. Javorník poďakoval pánovi prezidentovi A. Vučićovi za bezprostrednostné prijatie do prezidentského kabinetu a toto stretnutie ukončili spoločnou fotografiou a víziou k opätovnému spoločnému stretnutiu.

 

Pripravila: Mgr. Zuzana Poničanová, kaplánka-administrátorka CZ Laliť

Zdroj: https://ecavyu.com