Mozaika

Národný týždeň manželstva

Začína sa tohtoročný Národný týždeň manželstva (NTM). Je to priateľská a pozitívna medzinárodná iniciatíva, ktorá povzbudzujúcim a moderným spôsobom pripomína zásady a hodnoty, na ktorých stojí celá spoločnosť – manželstvo a rodina. Manželstvo je ako plavba, nie vždy iba pokojnými vodami sa brodí do vysnívaného prístavu. Preto záchranné koleso je celkom príznačným vizuálnym zobrazením korešpondujúcim s témou jedenásteho ročníka NTM na Slovensku: Bezpečne v manželstve. Záchranné koleso symbolizuje pomoc v situácii, keď sa vzťah začne potápať. Je tu preto, aby bolo použité, keď je to potrebné. Môže však byť tiež symbolom možného ohrozenia a povzbudiť k opatrnosti či prezieravosti počas spoločnej plavby. Jeho posolstvom je, že manželstvo môže byť bezpečným miestom vo svete plnom nebezpečenstiev...

 

Národný týždeň manželstva

 

Národný týždeň manželstva

 

Vo vysokom životnom tempe súčasnosti je v spleti urgentných záležitostí ľahké zabudnúť na tie, ktoré sú pre život a osobnostnú stabilitu jednotlivca, kľúčové. Dobré rodinné zázemie tu určite zohráva nezanedbateľnú úlohu. Pričom dobrá rodina má základ v dobre fungujúcom vzťahu jej zakladateľov –manželských partnerov. Týždeň manželstva sa snaží upriamiť pozornosť na dôležitosť udržiavania a prehlbovania vzťahu medzi partnermi. NTM pripomína túto naliehavú potrebu všetkým, ktorí sú vo vzťahu a vyzýva venovať (zvýšenú) pozornosť svojmu manželskému partnerovi – pre začiatok aspoň jeden týždeň v roku.

NTM je súčasťou medzinárodného združenia The Marriage Week International, avšak v každej členskej krajine funguje ako autonómny projekt.
Na Slovensku v tomto roku vybrali štyri oblasti, ktoré prispievajú k tomu, aby bolo manželstvo bezpečným miestom: ZÁVÄZOK - PRIJATIE - PRIATEĽSTVO - ODPUSTENIE a štyri, ktoré bezpečie v manželstve ohrozujú: KRITIKA - EGOIZMUS - NEÚCTA - NUDA.

Niekedy možno nevedomky náš vzťah ohrozujeme. Kritikou, nespokojnosťou, egoizmom alebo "len" ľahostajnosťou sa dostávame do nebezpečných vôd... Vtedy je dobré siahnuť po záchrannom kolese - a to môže mať rôznu podobu. Môže to znamenať rozhodnúť sa byť vďačný za svojho partnera a všetko, čo pre mňa robí; môže to znamenať premýšľať nad tým, čo by ho potešilo a urobiť to preňho; niekedy to môže znamenať vedome sa rozhodnúť pestovať priateľstvo; inokedy uznať, že som to pokazil a požiadať o odpustenie...

Viac TU: https://www.ntm.sk/

 

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články