Mozaika

V aradáckom šírom poli

"Pokoleniam terajším a budúcim. Na pamiatku zakladateľom a organizátorom. Na prípadnú inšpiráciu nadšencom ľudovej kultúry. Na radosť pre milovníkov slova pekného. Aby sa nezabudlo, a aby bolo na čo spomínať..." Uvádza sa to na prvých stranách knihy s titulkom V aradáckom šírom poli a s podtitulkom: Slovom a obrazom o dvanástich ročníkoch festival zvykov a obyčají." Verte vľúdnym slovám! Také slová poľudšťujú,"– takéto motto si zvolili zostavovatelia knihy Erka Viliačiková, Ivica Grujić Litavský a Jaroslava Števková. Knihu prezentovali včera podvečer na nádvorí Slovenského domu v Aradáči. Úvodom premiéry zaspievali chýrečné aradáčske Meškárky. Program moderovala Adela Obšustová a pritomných v mene organizátorov podujatia na začiatku uvítala predsedníčka MOMS Aradáč Erka Viliačiková. „Vitajte v Aradáči, v najstaršej slovenskej osade v Banáte!"

 

V aradáckom šírom poli

 

V aradáckom šírom poli

 

V aradáckom šírom poli

 

V aradáckom šírom poli

 

V aradáckom šírom poli

 

V aradáckom šírom poli

 

V aradáckom šírom poli

 

V aradáckom šírom poli

 

V aradáckom šírom poli

 

V aradáckom šírom poli

 

V aradáckom šírom poli

 

V aradáckom šírom poli

 

Po úvodných slovách sa prihovoril podpredseda MSS pre Banát Janko Kolárik, ktorý je zároveň predsedom Výboru pre vzdelávanie NRSNM. V mene mestskej správy Zrenjanin prítomných pozdravila námestníčka primátora Zrenjaninu Jelena Travarová Miljevićová a v pokračovaní odznela recitácia Filipa Gála.

O knihe hovorili zostavovatelia Erka Viliačiková, Jaroslava Števková a Ivica Grujić Litavský.

"Pred sebou máte dokument obdobia, ktorým sme sa vynasnažili zachytiť prvých dvanásť rokov jedného z najmladších hudobno-tanečných podujatí vo Vojvodine, Festivalu zvykov a obyčají V aradáckom šírom poli: slovom a obrazom poukázať na snahu, zanietenosť a zápal o priblíženie obyčají a zvykov zašlých čias širšej verejnosti – jednak zo strany organizátorov, ako aj samotných účastníkov, či interpretov." Uvádza v predslove knihy v mene Redakčnej rady (Erka Viliačiková, Ivica Grujić Litavský, Jaroslava Števková, Zuzana Svetlíková, Mara Viliačiková)
Ivica Grujić Litavský.

"Na úvod si s dôvodom spomeniem na júl v roku 2006, na veľkolepé oslavy nášho jubilea: 220. výročie príchodu Slovákov do Aradáča, keď sme sa posnažili prostredníctvom program Z pamäti hlbín dávnych vekov v podaní ochotníkov početnému domácemu a hosťujúcemu obecenstvu priblížiť naše bytie na aradáčskych šírych poliach. Taneční a spevácki interpreti rôznych vekových kategórií svojím prednesom naplnili srdcia prítomným, avšak i sebe samým – od tých najmladších ich úprimným spevom piesní, ktoré ich naučili starí rodičia, cez tých vrtkých, ktorým mladosť dovolila, aby sa na javisku predvádzali vo svojej plnej kráse, chtivosti a sile pri ukážkach, ako to bolo v krčme na tanci, v poli pri kosení sena, počas žatvy pri mašine, na svadbe... Až po tých starších, veteránov, ktorí zatancovali o niečo pomalšie, ale o to parádnejšie – v ľudových odevoch, ktoré oprášili zo skríň svojich predkov a navrátili ich aspoň na chvíľu do života." Uvádza v knihe zakladateľka festivalu a predsedníčka MOMS Aradáč Erka Viliačiková. Tiež píše, že sa vtedy zrodila idea založiť festival a prvý ročník zrealizovali už v roku 2008.

Túto vzácnu publikáciu, ktorá je nielen o festivale, ale aj o zvykoch, vydal Miestny odbor Matice slovenskej v Aradáči. Dôkladne je v nej spracovaný každý festivalový ročník s uvádzaním textov konferencierov, v ktorých sa uvádzajú mnohé obyčaje a okrem tých údajov hodnotný je aj slovníček nárečových slov. Recenziu knihy Kataríny Mosnákovej Bagľašovej prečítala Adela Obšustová. Keďže kniha vyšla ako prepress Slovenského vydavateľského centra, na premiére sa prihovoril aj riaditeľ SVC Vladimír Valentík. Posypaním knihy pšenicou do života a k čitateľom ju vyprevadil aradáčsky evanjelický farár Vladimír Lovás spolu so zostavovateľmi.

Autori príspevkov:
Ivica Grujić Litavský, Milan Ján Pilip, Igor Furdík, Ivan Bošnjak, Ján Brtka, Katarína Melegová-Melichová, Libuška Lakatošová, Anna Tomanová-Makanová, Milina Sklabinská, Ján Slávik, Erka Viliačiková, Ivan Bagľaš, Jaroslava Števková, Helena Bartošová, Mara Viliačiková, Marína Ondrejovová, Adela Obšustová, Naďa-Natália Zakić, Milana Jovićová, Katarína Mosnáková-Bagľašová

Fotografie:
Vladimír Hudec, Ivan Pančić, Nenad Glišić, archív Festivalu zvykov a obyčají V aradáckom šírom poli, archív Miestneho odboru Matice slovenskej v Aradáči, archív Kultúrneho centra Aradáč, archív Spolku žien Ruža, osobné archívy členov redakčnej rady.

Z nášho archívu ponúkame linky na články z predchádzajúcich festivalových ročníkov:

http://www.kulpin.net/component/content/article/22-aktuality/aktuality/1309-v-aradaskom-irom-poli

http://www.kulpin.net/archiv/22-aktuality/aktuality/2449-v-aradackom-irom-poli

http://www.kulpin.net/archiv/22-aktuality/aktuality/3618-v-aradackom-irom-poli-2011

http://www.kulpin.net/archiv/22-aktuality/aktuality/4806-v-aradackom-irom-poli-2012

http://www.kulpin.net/archiv/22-aktuality/aktuality/4814-v-aradai-bolo-teplo-aj-na-srdci

http://www.kulpin.net/archiv/22-aktuality/aktuality/5980-v-aradackom-irom-poli-a-okoli

http://www.kulpin.net/component/content/article/22-aktuality/aktuality/5942-zvrtni-e-sa-sedem-raz-i-iroky-ruba-ma

http://www.kulpin.net/component/content/article/22-aktuality/aktuality/7137-7-festival-zvykov-a-obycaji-v-aradackom-sirom-poli

http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/8292-v-aradackom-sirom-poli-2015

http://www.kulpin.net/archiv/22-aktuality/aktuality/9345-230-vyrocia-prichodu-slovakov-do-aradaca

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

MIROSLAV DEMÁK

SEPTEMBER
(Romeo a Júlia)

Už je po všetkom
Koľko je ešte pred nami

Po prvom milovaní odpočívajú
na mojej dlani Romeo a Júlia
Krajina im tíško na viečka sadá
Zo všetkých strán septembrové ráno
padá na zrelé hrozná
Ráno ktoré sa začalo tak dávno
a pritom sa nekončí skôr než zajtra
Pred nami sa vnára do fontán
Navždy a znova odchádza kráľovná Mab
Vtedy sa nikomu nechce dnu
a nikomu von Bývame zúfalo sami
Asi mám preto Merkucia
zo všetkých najväčšmi rád

Už je po všetkom A toľko
toľko je stále pred nami

Posledné komentáre

Posledné články