Arheološki nalaz u Kulpinu

Náš kanál vo svojich rôznych podobách

Kanálová sieť vo Vojvodine je najznečistenejším európskym vodným tokom. Jeho jedna časť, Veľký báčsky kanál, ekologický čierny bod Európy, je pri Vrbase zanesený s viacmetrovou vrstvou kancerogénneho bahna, ktoré obsahuje veľké množstvá ťažkých kovov a rôznych škodlivín. Tie škodliviny sa kanálovou sieťou šíria a odtekajú aj do Dunaja. Európa preto pomáha problém riešiť, avšak záujmy/zárobky jednotlivcov sú zrejme dôležitejšie ako zdravie obyvateľstva. V roku 2012 nám sľubovali, že o 6-7 rokov namiesto čierneho bodu Starého kontinentu, bude tu zelený bod Európy. Sľuboval to predseda obce Vrbas Željko Vidović pri slávnostnom otvorení čističky odpadových vôd v tomto meste, do ktorej je investovaných 15 miliónov €. Napriek tomu stále je nefunkčná. Najnovšie sa totiž zistilo, že čistička vôbec nezodpovedá daným podmienkam, takže vo Vrbasi zrejme aj ďalej budú produkovať veľké množstvo odpadových vôd, ktoré mútna kanálová voda pomaly bude odvádzať do Dunaja.

 

Náš kanál vo svojich rôznych podobách

 

Náš kanál vo svojich rôznych podobách

 

Náš kanál vo svojich rôznych podobách

 

Okrem takého znečistenia, v tomto roku (a podobne bolo aj v roku 2015), kanál na určitých úsekoch bol znečistený sinicami.

Za znečistenie kanálovej vody sinicami, ktoré ako zelený koberec úplne pokryli povrch vody, je údajne zodpovedný rybník v Despotove. Ide o enormné premnoženie cyanobaktérie. Zatiaľ čo bežné baktérie dosahujú mikroskopické rozmery, sinice dokážu vytvárať obrovské kolónie. Premnoženie siníc viditeľné voľným okom sa označuje pojmom „vodný kvet". Najčastejšie môžeme na takéto - nie práve najkrajšie - vodné kvety natrafiť najmä v lete v stojatých alebo v pomaly tečúcich vodách.

 

Náš kanál vo svojich rôznych podobách

 

Náš kanál vo svojich rôznych podobách

 

Náš kanál vo svojich rôznych podobách

 

Kanál pri Kulpíne: horná fotografia urobená 20. augusta, prostredná 31. augusta a dolná dnes 7. septembra 2018

 

Sinice produkujú toxické látky cyanotoxíny, ktoré sa do vody uvoľňujú pri rozklade vodného kvetu. Cyanotoxíny ohrozujú zdravie ľudí i zvierat a vyvolávajú poruchy zažívacieho traktu, alergické reakcie, ochorenie pečene, pôsobia toxicky na nervové bunky, môžu spúšťať rakovinové bujnenie a majú celý rad nepriaznivých účinkov na ľudský organizmus.

Podobné témy TU:
http://www.kulpin.net/archiv/22-aktuality/aktuality/4531-veky-basky-kanal-oraz-isteji
http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/10289-velky-bacsky-kanal-stale-nahana-strach

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

VIERA BENKOVÁ

Novoročná zrkadlová sieň
1. ...
večer predčitujem z nebeskej oblohy
nedosnívané príbehy o živote ľudí...

2. Novoročný vinš

úctivo pristúp k bráne na básni,
postoj pri nej, v pokore a bázni;
nech sa Ti aspoň vo sviatočné dni,
ak nie vždycky a všade,
z dôvery a lásky otvorí;

3. Nový rok...

dni sú sťa dlhý
korálkový náhrdelník,
ktorý nám podaroval čas...

(úryvok)

Posledné komentáre

Posledné články