Arheološki nalaz u Kulpinu

Desiate číslo Čar(b)ológu

Pred dvanástimi rokmi Oddelenie slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade, na podnet univerzitnej profesorky Jarmily Hodoličovej, začalo vydávať slovenský študentský časopis literárnych prác z detskej literatúry Čar(b)ológ. Jubilejné, desiate číslo vyšlo na sklonku roka 2019 a obsahuje desať študentských literárnych prác, básničiek a krátkych próz pre deti. Hlavnou redaktorkou aj tohto čísla je prof. Jarmila Hodoličová, ktorá, aj keď už vo výslužbe, s Čar(b)ológom sa úplne nechcela rozlúčiť. Mladých začínajúcich autorov aj ďalej chcela posmeľovať v ich začiatočných krokoch. Avšak, s týmto desiatym číslom sa predsa s čitateľmi časopisu lúči. Vášeň k literatúre a slovenčine zaiste bude rovnako náruživo vštepovať aj svojim vnúčatám.

 

Desiate číslo Čar(b)ológu

 

Desiate číslo Čar(b)ológu

 

Desiate číslo Čar(b)ológu

 

Jarmila Hodoličová počas svojej štyridsaťročnej vedeckej činnosti svoju životnú vášeň venovala literatúre a kultúrnej histórii vojvodinských Slovákov a orientovala sa najmä na skúmanie ženskej literatúry a ženských hnutí vo Vojvodine a na detskú literatúru. Na jej podnet sa na Filozofickej fakulte v Novom Sade v rámci študijnej skupiny slovenský jazyk a literatúra začala vyučovať slovenská literatúra pre deti a mládež. Prirodzeným dôsledkom týchto snáh bolo aj založenie časopisu študentských prác z detskej literatúry Čar(b)ológ. Viacerí študenti, ktorí tu začali publikovať svoje práce, už vydali aj nejednu vlastnú knihu pre deti. Iste aj tento nesmierny prínos k rozvoju a propagácii slovenskej detskej literatúry mali na mysli kolegovia z Oddelenia slovakistiky na Filozofickej fakulte v Novom Sade, Katedry slovenského jazyka a literatúry, keď Jarmilu Hodoličovú vlani navrhli na Cenou Ondreja Štefanka.

V elektronických vydaniach predchádzajúcich deviatich čísel Čar(b)ológu si možno zalistovať TU:
http://www0.ff.uns.ac.rs/studenti/listovi/studenti_listovi_carbolog.html

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné komentáre

Posledné články