Arheološki nalaz u Kulpinu

130. výročie narodenia Samuela Širku

Samuel Širka na narodil 25. marca 1890 v Kulpíne z rodičov: otca Samuela, stolára a matky Márie rodenej Šimove, krajčírky. Základnú školu skončil v rodisku a do gymnázia chodil v Sarvaši, skadiaľ bol pre svoje slovenské presvedčenie koncom štvrtého ročníka vylúčený. V ďalšom školení pokračoval na novosadskom srbskom gymnáziu, kde v roku 1909 zmaturoval. Teológiu vyštudoval v Bratislave. Kňazskú službu začal kaplánovaním v Békešskej Čabe, odtiaľ roku 1915 odchádza do Mokrej v Rumunsku a v roku 1922 si ho vyvolil slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor v Aradáči za svojho farára. Roku 1925 sa stal seniorom Banátskeho seniorátu. Túto funkciu zastával do svojho odchodu do Hložian roku 1928. V období rokov 1932 – 1944 bol báčskym seniorom. Okrem hložianskeho cirkevného zboru zaopatroval aj filiálne zbory v Begeči a Čeláreve. Zomrel v novosadskej nemocnici 27. júna 1959 a pochovaný bol v Hložanoch.

 

Uvádza sa to v brožúrke Farári Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Juhoslávii v rokoch 1921 – 1996

 

Uvádza sa to v brožúrke Farári Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Juhoslávii v rokoch 1921 – 1996

 

Pohreb Samuela Širku bol 30. júna 1959 v Hložanoch, kde bol farárom v období 1928 – 1959 a podľa písania majiteľa tejto fotografie Vladimíra Zahorca, na poslednú rozlúčku prišli snáď všetci Hložančania a bol to najväčší pohrab v dejinách Hložian

 

Pohreb Samuela Širku bol 30. júna 1959 v Hložanoch, kde bol farárom v období 1928 – 1959 a podľa písania majiteľa tejto fotografie Vladimíra Zahorca, na poslednú rozlúčku prišli snáď všetci Hložančania a bol to najväčší pohrab v dejinách Hložian

 

V roku 1907 Samuela Širku, označeného za pansláva, vylúčili zo Sarvašského gymnázia spolu zo skupinou dolnozemských žiakov z Kulpína, Petrovca a Pivnice, medzi ktorými bol i jeden žiak z Horniakov Karol Lilge. Ďakujúc doktorovi Milošovi Krnovi Samuel Širka predsa zakončil strednú školu a to pravoslávne gymnázium v Novom Sade a potom aj teologickú fakultu v Bratislave. Najprv bol kaplánom na Čabe, po boku farára Štefana Koreňa, národného buditeľa a neskoršie sa stal evanjelickým farárom v slovenskom zbore v Apateleku, dnešná Mokrá (Mocrea), v Aradskej stolici v Rumunsku. V roku 1922 prechádza do Slovenského Aradáča v Banáte. Po nešťastnej smrti prvej manželky, vzdáva sa svojho čulého politického života (mal byť poslancom v parlamente spred Radikálnej strany Nikolu Pašića), žení sa druhýkrát a prechádza do Hložian, kde bol kňazom do svojej smrti roku 1959. Umrel v Novom Sade, na srdcovú príhodu, pri návrate zo stretnutia 50. výročia matúry. Jeho spolužiakmi na novosadskom pravoslávnom gymnáziu boli viaceré známe osobnosti srbských dejín, medziiným aj patriarcha srbskej pravoslávnej cirkvi Vikentije (Vitomir Prodanov), dlhodobý tajomník Matice Srbskej a autor mnohých kníh Triva Militar, národný hrdina Jovan Vukanović a ďalší. Dozvedáme sa to od nášho známeho historika Jaroslava Miklovica.

Samuel Širka istý čas zastával aj funkciu predsedu kňazských konferencií. Pod jeho vedením čelárevská fília si zakúpila v roku 1954 modlitebnicu.

S prvou manželkou Oľgou Kvasovou do stavu manželského vstúpil roku 1915 a ich manželstvo bolo požehnané tromi dietkami: Olinou, Milotou a Stanislavom. V roku 1926 mu prvá manželka umrela a o poldruha roka vstúpil po druhýkrát do stavu manželského s Karolínou Šusterovou. Toto manželstvo bolo požehnané dvomi deťmi: Branislavom a Vierou. Druhá manželka Samuela Širku Karolína zomrela roku 2001 vo veku 99 rokov. Syn Branislav, ktorý má 92 roky, zakončil najprv v Belehrade Filozofickú fakultu, smer filozofia a neskôr i Teologickú fakultu vo Viedni, kde aj dodnes žije.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články