SEAVC Kulpín

Dnes na veľtrhu ÚKVS a monografia Pop

Tretí deň Medzinárodného knižného veľtrhu a Výstavy umenia Art Expo v Novom Sade venovaný bol, okrem iného, aj desaťročnici ústavov pre kultúru národnostných menšín vo Vojvodine. V rámci prezentácie, ktorú usporiadal Pokrajinský sekretariát pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami, svoju činnosť predstavili ústavy pre kultúru vojvodinských Rusinov, Rumunov a Slovákov. Náš Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov (ÚKVS) predstavila jeho riaditeľka Anna Chrťanová Leskovac. V rámci tohto „slovenského bloku" osobitne bola prezentovaná čerstvá monografia Pavel Pop: Senzitívna výtvarná myšlienka, ktorá dnes vyšla spod tlače a venovaná je celoživotnému dielu popredného akademického maliara Pavla Popa zo Starej Pazovy. Autormi monografie sú výtvarní kritici Vladimír Valentík a Sava Stepanov.

 

Dnes na veľtrhu ÚKVS a monografia Pop

 

Dnes na veľtrhu ÚKVS a monografia Pop

 

Dnes na veľtrhu ÚKVS a monografia Pop

 

Dnes na veľtrhu ÚKVS a monografia Pop

 

Dnes na veľtrhu ÚKVS a monografia Pop

 

Dnes na veľtrhu ÚKVS a monografia Pop

 

Dnes na veľtrhu ÚKVS a monografia Pop

 

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov výsledky svojej vydavateľskej činnosti už tradične prezentuje aj na Medzinárodnom knižnom veľtrhu v Novom Sade. Okrem niektorých starších vydaní na tohtoročnom veľtrhu osobitná pozornosť bola venovaná najnovšiemu vydaniu – trojjazyčnej (slovensko-srbsko-anglickej) monografii venovanej nášmu poprednému výtvarnému umelcovi, grafikovi a maliarovi Pavlovi Popovi. Je to druhý titul z edície Slovart, v ktorej už vyšla monografia venovaná dielu maliarky Márie Gaškovej.

Na dnešnej prezentácii Popovej monografie Sava Stepanov zdôraznil, že je Pop umelec typickej postmodernistickej senzibility „... lebo takmer celkový jeho zrelý opus je venovaný živému dialógu s dejinami umenia, s umelcami z minulosti, s ich ideami, ich obrazmi, ich tvorbou". S. Stepanov tiež podčiarkol, že Pavel Pop vyhľadával pevné základy na osvedčených kvalitách, no vedel pritom vždy znázorniť svoj vzťah k tým hodnotám. Je to teda jeho úplne osobný spôsob pozorovania všetkého toho, čo on považoval za hodnotné v dejinách umenia...

Vladimír Valentík, ktorý Popovu tvorbu snáď najlepšie pozná, keďže ju sleduje takpovediac od samotného začiatku, poznamenal, že je kniha obsiahlejšia ako bolo pôvodne plánované a má 224 strán. Okrem predhovoru V. Valentíka a analytického, dôkladného textu S. Stepanova, sú v nej reprodukcie obrazov, ktoré Pavel Pop urobil za posledných 50 rokov. „Najstaršia grafika zaradená do monografie datuje z roku 1967. Tá litografia vznikla ešte pred začiatkom Popových štúdií v Bratislave, kde vyštudoval grafiku," povedal Valentík a dodal, že je prvá časť knihy preto venovaná grafikám, zvlášť bakropisom. V druhej jej časti je cyklus 22 kresieb, ktoré vznikali začiatkom deväťdesiatych rokov. Akvarely, ktoré Pop nikdy nevystavoval, všetky zhrnuli do tejto knihy a po nich nasleduje cyklus abstraktných kompozícií väčšieho formátu, dimenzií 2m x 1,20 m. V záverečnej časti je cyklus 22 obrazov, ktoré budú vystavené už v nasledujúcom týždni v stredu 13.marca o 18.00 v reprezentačnej galérii na Západnej terase Bratislavského hradu a potom aj v Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci. Tie obrazy sú venované najväčším maliarom z dejín umenia a ide o portréty poznačené postmodernou a citátmi z ich najznámejších diel.

 

Dnes na veľtrhu ÚKVS a monografia Pop

 

Dnes na veľtrhu ÚKVS a monografia Pop

 

Dnes na veľtrhu ÚKVS a monografia Pop

 

Na novosadskom výstavisku dnes otvorili aj veľtrh vzdelávania Smernice, ktorý potrvá do soboty. V aule Master strediska prebiehala prezentácia Obce Báč, turistických potenciálov tejto obce, starých remesiel a jej hospodárskych potenciálov.V rámci kultúrno-umeleckého programu predstavili knihu Juraja Súdiho Činnosť slovenskej zborovej kultúry a jej vplyv na rozvoj a šírenie interkulturality vo Vojvodine. V programe vystúpili komorný zbor Zvony a orchestrík Základnej školy Jána Kollára v Selenči.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články