SEAVC Kulpín

Piatkové slávnosťové programy

"Vy všetci ste ukážkovým príkladom toho, ako je jedna komunita schopná udržiavať si vlastné zvyky, jazyk a tradície a zároveň prejavovať dostatočnú lojalitu krajine, v ktorej žije. Je pre mňa veľmi povzbudzujúce vidieť vo vašom podaní autentický slovenský folklór a tradície v takej podobe, ako ich sem vaši predkovia z rôznych kútov Slovenska priniesli," zdôraznil predseda slovenskej vlády Peter Pellegrini prihovárajúci sa na slávnostnom programe 100 rokov s národom, v národe, pre národ, ktorým sa v piatok večer Slovenské národné slávnosti 2019 oficiálne otvorili. Zmienil sa aj o 6 miliónoch eur, sume ktorou Slovenská republika (SR) mimoriadne podporí zahraničných Slovákov a hovoril aj o skorej výstavbe Slovenského domu v Novom Sade, čo si zaslúžilo oduševnený potlesk. Potlesk nevystal ani po príhovore Miloša Vučevića, primátora Nového Sadu, inak odchovanca petrovského jubilujúceho gymnázia, ktorý hovoril o dlhej tradícii spolupráce s bratským slovenským národom. Slávnosti spoločne otvorili slovenský premiér a predseda provinčnej vlády Igor Mirović, ktorý v závere otváracieho príhovoru vyzdvihol význam politiky prezidenta Srbska Aleksandra Vučića.

 

Piatkové slávnosťové programy

 

Piatkové slávnosťové programy

 

Piatkové slávnosťové programy

 

Piatkové slávnosťové programy

 

Piatkové slávnosťové programy

 

Piatkové slávnosťové programy

 

Piatkové slávnosťové programy

 

Piatkové slávnosťové programy

 

Piatkové slávnosťové programy

 

Piatkové slávnosťové programy

 

Piatkové slávnosťové programy

 

Piatkové slávnosťové programy

 

Piatkové slávnosťové programy

 

Inak, neuškodí zopakovať to, čo bolo aj počas týchto jubilejných slávností viackrát opakované: od samotného založenia Slovenských národných slávností, politické prejavy boli na nich nežiaduce, ba aj nedovolené.
Otváraciemu programu predchádzalo vítanie hostí u predsedu Báčskopetrovskej obce Srdjana Simića.

Keď ide o podporu Vlády Slovenskej republiky zahraničným Slovákom, o ktorej hovoril slovenský premiér, prisľúbená bola ešte počas jeho májovej návštevy Srbska , keď so srbskou premiérkou podpísali medzištátnu dohodu o urovnaní dlhu Srbska voči Slovensku. O Tom TU:
http://www.kulpin.net/component/content/article/22-aktuality/aktuality/10592-slovensky-premier-navstivil-bacsky-petrovec

Námet, scenár a réžiu slávnostného otváracieho programu 100 rokov s národom, v národe, pre národ podpisuje režisér Miroslav Benka zo Starej Pazovy, ktorý je „totálnym umelcom", teda takmer spravidla býva aj autorom total-dizajnu, do predstavenia zakomponuje pohyb, s citom volí hudbu, so svetlom sa hrá, pokým ono nedopadá presne ako má... tentoraz nechýbal ani zborový spev... Aj tentoraz bolo tomu tak, aj tentoraz to bolo s fanfárami, honosné, ibaže na margináliách zostali hlavné témy tohtoročných osláv – storočnice slávností, knihtlačiarne a gymnázia, keďže tento príbeh bol o sťahovaní sa Slovákov na Dolnú zem.

Po otváracom predstavení sa v mene organizátorov Slovenských národných slávností prihovorili: predseda Báčskopetrovskej obce Srdjan Simić, predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová a predseda MSS Ján Brtka. Moderátori programu boli Ivica Grujić Litavský a Martina Benková.

 

Piatkové slávnosťové programy

 

Piatkové slávnosťové programy

 

Piatkové slávnosťové programy

 

Piatkové slávnosťové programy

 

Piatkové slávnosťové programy

 

Piatkové slávnosťové programy

 

Etudy z gymnaziálneho kuratória, zahrané v piatok popoludní v slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Petrovci, nám priblížili dobu a udalosti spred sto rokov, ktoré súviseli so zakladaním tejto našej významnej vzdelávacej inštitúcie. Autorka scenára a réžie Katarína Melegová Melichová ožila osobnosti z toho obdobia, ktoré stáli pri založení: Samuela Štarkeho, Štefana Kvasa, Júliusa Kubányho, Jána Čajaka, Michala Kellenbergera a Adelu Greisingerovú. Úlohy zverila evanjelickým farárom Igorovi Feldymu a Jánovi Vidovi a hercom Andrejovi Matúšovi, Miroslavovi Babiakovi, Ivanovi Sabolčkému, Anne Chrťanovej Leskovac, Viere Dorčovej Babiakovej a Ondrejovi Brnovi. Etudy hudobne doplnil spev komorného zboru Musica viva a prednes mladých hudobníkov Ivety Kováčovej, Marty Milašinovićovej, Mareka Stupavského a Ivany Ivaničovej. Početných vysokých hostí pozdravila riaditeľka gymnázia Anna Medveďová.

 

Piatkové slávnosťové programy

 

Piatkové slávnosťové programy

 

Piatkové slávnosťové programy

 

Piatkové slávnosťové programy

 

Aj knihtlačiareň, ktorú práve v tomto roku jej storočnice zatvorili, bola patrične predstavená. Výstavu Život tlačiarne počas sto rokov usporiadali v Knižnici Štefana Homolu, kde prítomných a niekdajších zamestnancov petrovskej tlačiarne privítala riaditeľka knižnice Anna Speváková. Piatkový slávnosťový večer uzavrel Rocktón 2019.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články