Uhorské názvy našich miest?

Zajtra si pripomenieme storočnicu podpísania Trianonskej mierovej zmluvy. Po prvej svetovej vojne a po rozpade Uhorska uvedenou zmluvou sa riešili hranice Maďarska s nástupníckymi štátmi: Rakúskom, Česko-Slovenskom, Rumunskom a Juhosláviou. Podpísaná bola 4. júna 1920 v paláci Veľký Trianon vo Versailles vo Francúzsku. Pôvodné územie uhorského štátu sa tým zmenšilo o 72 percent a o dve tretiny sa znížil počet pôvodného obyvateľstva – v Maďarsku zostalo 7 miliónov z takmer 21 miliónov obyvateľov Uhorska. I preto Maďarsko tvrdilo, že mierová zmluva "najkrutejšie" naložila práve s Maďarmi. Trianonská zmluva bola vskutku len deklaratórna, keďže hranice rok predtým stanovila už Najvyššia rada spojencov vo svojom uznesení z 12. júna 1919. Aj Vojvodina vtedy bola odštiepená od Uhorska a do nového štátneho zväzku Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov priniesla veľké „veno" – územie Banátu, Báčky i Baranje. V novom štáte sa všetko menilo, no niekdajšie názvy dedín a miest sa dodnes zachovali, predovšetkým na severe Vojvodiny, kde žije väčšinové maďarské obyvateľstvo, napríklad Szabadka – Subotica. No včera sa tabule s maďarskými názvami objavili aj vedľa príjazdných ciest do osád Kovačickej obce.

 

Foto: facebook

 

Foto: facebook

 

Foto: facebook

 

Foto: facebook

 

Foto: facebook

 

Z fotografií vidno, že názvy Antalfalva a Nagylajosfalva – pomenovania miest z obdobia Uhorska, – pobúrili Kovačičanov a Padinčanov.

Podľa sčítania obyvateľstva z roku 2011 Kovačická obec má 25.274 obyvateľov. Najpočetnejší sú Slováci –10.577, trochu menej je Srbov –8.407 a Maďarov je 2.522, Rumunov 1.543, Rómov 806. V obci je v úradnom použití aj maďarský jazyk. Mohlo by sa teda pripustiť, že sa názvy jednotlivých miest napíšu aj po maďarsky, avšak , v mestách s väčšinovým slovenským obyvateľstvom, akými sú Kovačica a Padina, by sa pred ten maďarský názov malo dať slovenské pomenovanie miest.

Zákon o úradnom používaní jazyka a písma v Článku 19 uvádza:

V oblastiach, v ktorých sa úradne používajú aj jazyky národnostných menšín, sa v jazykoch národnostných menšín píšu aj názvy miest a iné zemepisné názvy, názvy ulíc a námestí, názvy orgánov a organizácií, dopravné značky, oznámenia a varovania pre verejnosť a iné verejné značky.

http://www.mnt.org.rs/sr-latn/dokumentum/naziv-naseljenih-mesta-u-vojvodini-na-madarskom

Národnostné rady majú právo intervenovať a navrhovať uplatňovanie v praxi práva na používanie jazyka a písma. Maďarská národnostná rada na svojej webovej stránke uvádza maďarské názvy všetkých miest v niekdajšom Uhorsku: http://www.mnt.org.rs/sr-latn/dokumentum/naziv-naseljenih-mesta-u-vojvodini-na-madarskom

 

Katarína Pucovská