K jubileu Gustáva Maršalla-Petrovského

Slovenský spisovateľ Gustáv Maršall sa narodil pred 160 rokmi 23. marca 1862 v Petrovci. Petrovec bol v tom čase súčasťou tzv. Dolnej zeme v bývalom Uhorsku. K svojmu menu pridal prídomok Petrovský na znak úcty k svojmu rodnému mestu a publikoval pod menom Gustáv Maršall-Petrovský. Do USA odišiel na sklonku roka 1892, aby sa vyhol šiestim mesiacom väzenia, ktoré mu hrozili za politickú činnosť. V zámorí potom pozoroval život slovenských komunít v New Yorku, Pittsburghu, Clevelande a Chicagu, kde pracoval predovšetkým ako spisovateľ a vydavateľ početných slovenských novín, almanachov a kníh. Jeho literárne úspechy sa dočkali uznania u priateľov i nepriateľov. Napriek tomu bol chudobný a keď umrel 15. júna 1916, pochovali ho v hrobe pre bedárov. Priatelia neskôr urobili zbierku a získali tak peniaze potrebné na dôstojný pohreb a uctenie si jeho pamiatky. Postavili mu krásny pomník na Českom cintoríne v Chicagu. Píše v predslove anglického prekladu knihy Zpod závejov amerických Ondrej Miháľ, predseda Kanadského slovenského inštitútu.

 

K jubileu Gustáva Maršalla-Petrovského

 

K jubileu Gustáva Maršalla-Petrovského

 

K jubileu Gustáva Maršalla-Petrovského

 

K jubileu Gustáva Maršalla-Petrovského

 

V roku 1906 Gustáv Maršall – Petrovský vydal knihu poviedok Spod závejov amerických, o ktorej uviedol: „Knižočku svoju preto pomenoval som Zpod závejov amerických, lebo rozprávočky v nej obsažené, vytiahol som skutočne zpod závejov, odtiaľ i odtámtiaľ. Ale milerád prisvedčím každému, kto dôvtipne domyslí sa, že vlastne ja, žijúc tiež od dlhých rokov tu pod závejmi americkými, mienil som opísať (vo väčšine prácičiek) život ľudu, tretinu celého národa slovenského, tonúceho pod závejmi najsvobodnejšej krajiny na svete, ktorá však súčasne má i naj väčšej asimilačnej, odnárodňujúcej sily." – uvádza Petrovský a cituje ho v predslove anglického prekladu From Under the American Snowdrifts Ondrej Miháľ, ktorý vyjmúc dvoch statí, ktoré preložil Ján Peťkovský a pomoci pri prekladoch Vierky Peťkovskej, ostatné preklady a prípravné práce sám vykonal.

Kniha "From under the American snowdrifts" ( Slovak Canadian Institute, Toronto 2012) je anglická verzia zbierky poviedok „Spod závejov amerických" vydanej v roku 1908. Gustáv Maršall Petrovský, napriek tomu, že do konca života žil v USA, nikdy nepísal po anglicky. Témou 10 poviedok je život prvých slovenských prisťahovalcov do Spojených štátov. Autor popisuje problémy a ťažkosti, ktoré museli prekonávať Slováci žijúci v tejto krajine na začiatku 20. storočia a snažil sa povzbudiť Slovákov k návratu do pôvodnej domoviny, aby tam vybudovali lepšiu slovenskú spoločnosť.

Všeobecné uznanie a slávu získal však knihou "Jánošík, kapitán horských chlapcov", ktorú napísal krátko po príchode do Ameriky.

V roku 2012, keď sme si pripomínali 150. výročie narodenia Gustáva Maršalla Petrovského obe uvedené diala boli opätovne vydané. Okrem anglického prekladu poviedok Zpod závejov amerických jeho román Jánošík, kapitán horských chlapcov, jeho búrlivý život a desná smrť sa dožil šiesteho vydania. Knihu spoločne vydali Vydavateľstvo Ivana Krasku v Nadlaku a Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci. Je to historický román o odvážnom a pravdu milujúcom kapitánovi a neoddeliteľnou súčasťou románu sú spievanky, cez ktoré sa priam idealizuje Jánošíkova smelosť, láska k svojmu ľudu, nenávisť voči zemepánom a odpor voči vydieraniu a utláčaniu chudoby. Toto nadlacké vydanie Jánošíka obsahuje aj rozpracovaný doslov z pera doc. PhDr. Michala Babiaka, Mr.

Diela Gustáva Maršalla-Petrovského si možno prečítať TU:

https://zlatyfond.sme.sk/dielo/1376/Marsall-Petrovsky_Janosik-kapitan-horskych-chlapcov-1-diel/bibliografia

 

Katarína Pucovská