Niekde v máji

„Som tulák, čo blúdi svetom citov.
T. j. pri žene a víne
a pri mandolíne
zhrievam sa zápalom lásky,
i vášňou divou, divokou..."

Vyznával sa tak Juraj Mučaji, starší brat známeho básnika Pavla Mučajiho. Mal v srdci všetky dúhy a dušu prehorúcu...Veď, všetko čo stačil napísať vzniklo v kvete mladosti – osud mu doprial iba 26 rokov života. V II. sv. vojne podľahol tífusovej horúčke v zajatí na Ukrajine. O máji, mesiaci lásky, písal aj jeho o desať rokov mladší brat Pavel Mučaji.

 

Niekde v máji

 

Pavel Mučaji: NIEKDE V MÁJI

Voňavé noci do záhrad sa skryli
a píšu básne.
Voňavé noci do záhrad sa skryli.
Koľké sa lásky zrodia v tejto
chvíli
a budú šťastné!

Aj v mojom srdci čosi čisté rastie,
čosi ako kvet.
Milovať budem,
ak budem mať šťastie...
Aj v mojom srdci
čosi čisté rastie
pre jeden kvet.

Juraj Mučaji: MÁJOVÁ BALADA

Na dlani nesiem všetky slncá
mám v svojom srdci všetky dúhy
je moja duša prehorúca
a plná túhy plná túhy

Raz vlak môj zastal vyšinutý
až zbudli z neho drsné črepy
Vietor nad hlavou zhýbal prúty
– bol strom ten v kvete veľkolepý

Keď prišli kvety biele ženy
tie črepy zrazu ohriali sa
Z krvi som vyšiel posvätený
a slncá dúhy rozbehli sa

Do náruč vtískam mäkké rany
a letím od kvetu do kvetu
až ohňom zbĺkne každá pani
kde kvitnem kde rastiem príde tu

Veď v dlani nesiem všetky slncá
a v svojom srdci všetky dúhy
a duša moja prehorúca
tá nesie túhy tá nesie túhy

 

kp