Srpska pravoslavna crkva

Návšteva Spoločnosti M. R. Štefánika

Veriť, milovať, pracovať – životné a etické krédo Milana Rastislava Štefánika si na titulnú stranu svojho webu vysunula Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika so sídlom v Brezovej pod Bradlom v Slovenskej republike, ktorej členovia sa v súlade s takými zásadami aj správajú. Veľké úsilie vynakladajú na kultúrne aktivity a rozvoj duchovných a národných hodnôt. Ich osobitným poslaním je podnecovať záujem mládeže o poznávanie a pochopenie postojov a hodnôt, ktoré M. R. Štefánik vyznával, aby sa pre ňu stal vzorom hodným nasledovania. Usilujú sa tiež o šírenie dobrého mena SR v zahraničí a s tým cieľom podnikajú zájazdy, predovšetkým do krajín, ktoré navštevoval Štefánik. Už niekoľkokrát pobudli aj Srbsko a od včera sú na trojdňovom zájazde vo Vojvodine, kde hlbokú stopu zanechal starší brat generála Štefánika Igor Branislav Štefánik. Dnešný deň strávili v Kulpíne a Báčskom Petrovci.

 

V Kulpíne si hostia obzreli kaštieľ rodiny Dundjerskej a v ňom poľnohospodársku, etnografickú a výstavu nábytku

 

V Kulpíne si hostia obzreli kaštieľ rodiny Dundjerskej a v ňom poľnohospodársku, etnografickú a výstavu nábytku

 

V Kulpíne si hostia obzreli kaštieľ rodiny Dundjerskej a v ňom poľnohospodársku, etnografickú a výstavu nábytku

 

V Kulpíne si hostia obzreli kaštieľ rodiny Dundjerskej a v ňom poľnohospodársku, etnografickú a výstavu nábytku

 

V Kulpíne si hostia obzreli kaštieľ rodiny Dundjerskej a v ňom poľnohospodársku, etnografickú a výstavu nábytku

 

V Kulpíne si hostia obzreli kaštieľ rodiny Dundjerskej a v ňom poľnohospodársku, etnografickú a výstavu nábytku

 

V Kulpíne si hostia obzreli kaštieľ rodiny Dundjerskej a v ňom poľnohospodársku, etnografickú a výstavu nábytku

 

V Kulpíne si hostia obzreli kaštieľ rodiny Dundjerskej a v ňom poľnohospodársku, etnografickú a výstavu nábytku

 

Keďže Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika rozvíja a organizuje svoju činnosť v zmysle myšlienkového odkazu M. R. Štefánika a v duchu zásad vlastenectva, humanizmu a demokracie, dnes predpoludním sa účastníci najnovšej výpravy oboznámili s dejinami Kulpína a so stáročiami bratského spolunažívania Srbov a Slovákov a popoludnie strávili v Báčskom Petrovci, kde prebiehajú oslavy Dňa Petrovca. Na cestu medzi vojvodinských Slovákov sa tentoraz vydal aj príbuzný svetoznámeho architekta, kulpínskeho rodáka M.M.Harminca Ľubomír Maliarik s manželkou Sylviou. V rodisku svojho starého otca, ako aj v Petrovci, sa manželia Maliarikovci stretli s príbuznými. Matka pána Ľubomíra Natália Maliariková, rod. Harmincová má osobitné okienko na tejto našej webovej stránke: http://www.kulpin.net/pamaetnicek. Vo výprave je aj evanjelický farár z Myjavy Dr. Samuel Mišiak, ktorý bude kázať zajtra na slávnostných predpoludňajších bohoslužbách v petrovskom kostole.

Základným poslaním SMRŠ je tiež sprostredkovávať poznatky o živote a diele M. R. Štefánika, významného činiteľa česko-slovenského národnooslobodzovacieho boja, vedca, vojaka, diplomata a ministra prvého samostatného štátu Čechov a Slovákov a aktualizovať jeho odkaz pre súčasnosť. S tým zámerom vznikol internetový portál www.mrstefanik.sk a s rovnakým cieľom spoločnosť dvakrát do roka vydáva časopis Bradlo, https://www.mrstefanik.sk/bradlo-75/.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články