Félix Kutlík

Nadácia Macek a podpora gymnázia

Čestný občan Petrovca, podnikateľ z Nitry Ing. Viktor Macek, už takmer tri desaťročia pomáha Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom a petrovskú obec. Založil Nadáciu Macek, ktorá s celkovou sumou asi tisíc eur každoročne finančne podporuje najúspešnejších maturantov. Aj v tomto roku pricestoval do Petrovca, aby osobne zablahoželal maturantom na dosiahnutom úspechu, podal im pravicu a udelil finančnú odmenu. „Tým, že tu sme a stále sme tu, a to už tridsať rokov, svedčí o našom hlbokom vzťahu ku vám a k vašej – podľa nás – posvätnej inštitúcii: gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci, " zdôraznil pán Macek a dodal, že sa počas návštevy stretol i s predstaviteľmi miestneho spoločenstva Maglić, kde chce prispieť na rekonštrukciu schátraného evanjelického kostola. Nie je evanjelikom, nie je ani z tohto prostredia a napriek tomu vadí mu úbohý vzhľad zanedbaného chrámu – stánku Božieho.

 

Nadácia Macek a podpora gymnázia

 

Nadácia Macek a podpora gymnázia

 

Viktor Macek, ako sám hovorí, odhalil Petrovec v deväťdesiatych rokoch minulého storočia, keď s riaditeľkou Vierou Boldockou začali budovať družbu medzi gymnáziami z Petrovca a Nitry. Družba je stále veľmi živá, žiaci sa každoročne navzájom navštevujú a vznikli mnohé pekné priateľstvá. Po prvýkrát odmenil petrovských maturantov v roku 2013 a odvtedy dodržiava túto štedrú prax. Ešte skôr značnou sumou prispel na internát a cez Nadáciu Macek za posledných sedem rokov žiakom venoval 7000 eur.

„Bol som strojcom toho, že sme pomohli dokončiť ubytovacie zariadenie v Báčskom Petrovci pre slovenské deti, či už finančne, alebo materiálne. Moja firma bola pomerne úspešná, takže sme poskytli nemalý obnos prostriedkov a tak poskytujeme v podstate až doteraz. Gymnáziu by som chcel popriať ešte veľa, veľa krásnych chvíľ, lebo to čo dodnes dokázalo, to je obdivuhodné a vzácne pre všetkých Slovákov, aj nás na Slovensku, " zdôraznil tento náš dobrodinec.

Počas návštevy zakladateľa Nadácie Macek v petrovskom gymnáziu sumarizovali všetky dosiahnuté úspechy žiakov a ich mentorov v školskom roku 2018/2019. Odmenených bolo 13 jednotlivcov a 7 skupín, ktorí vlastnými úspechmi na najvyššej úrovni, ale i nezištnou ochotou a akčnosťou afirmovali i samotnú školu. Viktor Macek sa zúčastnil tiež na schôdzi Oslavného výboru, kde si vypočul najnovšie správy o prípravách zaznamenávania storočnice Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné komentáre

Posledné články