Félix Kutlík

Nestarnúca a čoraz aktuálnejšia Otcova roľa

Keď by sme chceli predstaviť činnosť KZ Zvony zo Selenče, určite by sme ju predstavili za pomoci repertoára, ktorý náš spevácky komorný zbor predvádzal. Osobným preukazom zboru, ale aj jeho dirigenta a v jednej osobe aj autora, je zaiste dobre známa skladba Otcova roľa, ktorá je napísaná na text známeho slovenského básnika Ivana Kraska a zhudobnená perom Juraja Súdiho. Skladbu Otcova roľa členovia KZ Zvony predvádzali od svojho založenia, teda od roku 1993. Vtedy ju veľmi úspešne prvýkrát predviedli na 235. výročí založenia Selenče.

 

Z kultúrno-umeleckého programu venovaného 235. výročia založenia Selenče

 

Z kultúrno-umeleckého programu venovaného 235. výročia založenia Selenče

 

Po dvoch rokoch, sa skladba dostala na XXI. Súťaž o slovenskú hudobnú tvorbu, kedy bola predvedená mimo konkurencie pri príležitosti 250. výročia príchodu Slovákov na Dolnú zem, teda do Báčskeho Petrovca.

 

 

Zostrih archívnych nahrávok skladby Otcova roľa počnúc od jej predvedenia na XXI. Súťaži o slovenskú hudobnú tvorbu v roku 1995

 

Svoju cestu k poslucháčom si Otcova roľa kliesnila koncertnými vystúpeniami KZ Zvony doma ale i v zahraničí. Počas 27 rokov pôsobenia, náš spevácky zbor koncertne vystupoval vyše 600 krát, v Srbsku ako i v Chorvátsku, Maďarsku, Slovinsku, Republiky Srbskej, v Bulharsku, ale najviac na Slovensku. Častým predvádzaním si skladba získala mnohých priaznivcov na rôznych končinách sveta.

 

Členovia KZ Zvony s členmi Prezidentskej stráže po vystúpení na Devíne v roku 2009

 

Členovia KZ Zvony s členmi Prezidentskej stráže po vystúpení na Devíne v roku 2009

 

Mnohé domáce, ale i zahraničné spevácke zbory a vokálne telesá si do svojho repertoáru zaradili túto skladbu, takže sa Otcova roľa nie náhodou ocitla i na CD nosičoch a video záznamoch hudobných telies zo Slovenska, ale i v štátoch v ktorých žijú Slováci ako menšina.

 

 

Spevokol evanjelickej cirkvi EFATA Ostrá lúka – Slovenská republika

 

K popularite skladby dopomohli nie iba koncerty, výstavy a rôzne vystúpenia, spopularizovali ju i prostriedky verejného informovania, ktoré na svojich vlnách často predvádzali nahrávku tejto populárnej angažovanej piesne.

 

 

KZ Zvony a Juraj Súdi – DOTYKY venované 25. výročiu pôsobenia zboru

 

Rodinný magazín Dotyky koncom roka 1997 svojim divákom ponúkol možnosť naživo hlasovať za pieseň roka. Po predvedení všetkých skladieb viacerých žánrov, za pomoci telefonického hlasovania priamo vo vysielaní, Otcova roľa získala najväčší počet hlasov a tak sa stala piesňou roka 1997.

 

 

KZ Zvony v rodinnom magazíne Dotyky koncom roka 1997 – Hit roka Dotykov

 

Po dvadsaťsedem rokoch intenzívneho a krásneho života sa Otcova roľa dožila i svojho samostatného video klipu, ku ktorému sa nielen jej autor a interpreti, lež aj realizátor a zabezpečovateľ pričinili úprimne a celým srdcom. Za finančnej pomoci NRSNM a ÚKVS sa v júli roku 2020 uskutočnil dlhoročný sen jej autora a jej interpretov. Nahraný bol samostatný video klip tejto, širokou verejnosťou uznávanej a populárnej piesne. V tomto projekte účinkovali mnohí:

 

Členovia KZ Zvony: Michaela Papová, Valentína Kováčevová, Milina Malinová, Renáta Súdiová, Štefánia Kováčevová, Kristína Lojdlová, Mária Turanská ml., Elena Turanská, Vesna Berédiová, Emília Kováčevová, Mária Turanská st., Martina Papová, Marína Šimeková, Juraj Súdi ml. a Kristijan Kaňa

 

Členovia KZ Zvony: Michaela Papová, Valentína Kováčevová, Milina Malinová, Renáta Súdiová, Štefánia Kováčevová, Kristína Lojdlová, Mária Turanská ml., Elena Turanská, Vesna Berédiová, Emília Kováčevová, Mária Turanská st., Martina Papová, Marína Šimeková, Juraj Súdi ml. a Kristijan Kaňa

 

Členovia Orchestríka ZŠ Jána Kollára: Katarína Javorníková, Dajana Gašparovská, Dajana Pavlovová, Ivan Turanský, Viktória Horvátová, Dominik Nosál, Alena Slonková, Andrej Čapanda, Michaela Trusinová, Patrik Jocha, Antonela Hajeková, Andrej Pavlov, Daniela Sabová, Davorín Gašparovský, Antónia Trusinová, Robert Truban, Michaela Šimeková, Vladimír Čapeľa, Sára Turanská, Karlo Kováč, Melani Medovarská, Marek Škabla, Isidóra Šimoniová a Veronika Kováčová

 

Členovia Orchestríka ZŠ Jána Kollára: Katarína Javorníková, Dajana Gašparovská, Dajana Pavlovová, Ivan Turanský, Viktória Horvátová, Dominik Nosál, Alena Slonková, Andrej Čapanda, Michaela Trusinová, Patrik Jocha, Antonela Hajeková, Andrej Pavlov, Daniela Sabová, Davorín Gašparovský, Antónia Trusinová, Robert Truban, Michaela Šimeková, Vladimír Čapeľa, Sára Turanská, Karlo Kováč, Melani Medovarská, Marek Škabla, Isidóra Šimoniová a Veronika Kováčová

 

Námet, réžiu, kameru a strih mal na starosti Ondrej Pavčok. Za technickej podpory firmy Audio Migo projekt zrealizovali Renáta a Juraj Súdiovci

 

Námet, réžiu, kameru a strih mal na starosti Ondrej Pavčok. Za technickej podpory firmy Audio Migo projekt zrealizovali Renáta a Juraj Súdiovci

 

Kameraman Ondrej Pavčok v tvorivej chvíli pri nahrávaní záberov s členmi Orchestríka

 

Kameraman Ondrej Pavčok v tvorivej chvíli pri nahrávaní záberov s členmi Orchestríka

 

KZ Zvony pred kamerou Ondreja Pavčoka

 

KZ Zvony pred kamerou Ondreja Pavčoka

 

Kiežby skladba Otcova roľa všetkým naším odsťahovaným bola ohnivkom i putom, ktoré spája, ale i volá, na tú napitú poddaných krvou Otcovskú roľu, ktorá sa len a len bude tešiť svojim z celého sveta, kdekoľvek oni zasiati boli.

 

Strnište suché na vlhkých hrudách pod nohou praská...

 

Strnište suché na vlhkých hrudách pod nohou praská...

 

 

OTCOVA ROĽA

Hudba: Juraj Súdi
Slová: Ivan Krasko
Úprava: Jovan Adamov
Big bend RTV
Vokálne sólo: Juraj Súdi
Komorný zbor Zvony – Selenča – Srbsko

 

Juraj Súdi

 

Juraj Súdi

 

Poďakovanie: V mene KZ Zvony a Orchestríka ďakujeme všetkým rodičom za podporu a pomoc pri realizovaní nahrávania. Za finančnú podporu ďakujeme: NRSNM a ÚKVS.

 

Juraj Súdi a kolektív

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné komentáre

Posledné články