Píšeš? Píšem! – X. seminár tvorivého dramatického písania

V roku 2010 seminár tvorivého dramatického písania prvýkrát v Pivnici usporiadali s cieľom motivovať mladých ľudí dramaticky tvoriť. Zo začiatku záujem o zaškolenie nebol veľký, no predsa bol. Preto ho aj o rok zopakovali a rozšírili o ďalšie obsahy. Výsledky posmeľovali. Augustové páľavy potom už nemohli odradiť iniciátorov projektu Katarínu Mišíkovú Hitzingerovú a čelných ľudí Divadla Janka Čemana z Pivnice pokračovať v začatom. Vlani prebiehal už deviaty ročník semináru Píšeš? Píšem! a jeho témou bol ČAS. Ako ten čas plynul, tak sa aj seminár rozmáhal, narastal. Rozšírený bol o dielne: výtvarnú, žurnalistickú, písanie blogu, muzikálovú, rozhlasovo – pohybovú, dielňu storytelleru... S pribúdaním rokov postupne sa zvyšoval aj počet frekventantov a tiež lektorov. Z deväť prvých absolventov vlani ich počet stúpol na 63 a z jedného lektora na trinásť. Seminár Píšeš? Píšem! sa tak stal malým festivalom, o ktorý v tomto jubilejnom roku záujem prejavilo až 78 menších a väčších nadšencov rôznych druhov umeleckého prejavu. Témou tohto ročníka sú SPOMIENKY. Na desiatom ročníku si treba zaspomínať a ohliadnuť sa na prejdenú cestu.

 

Spoločná fotografia účastníkov a lektorov jubilejného 10. ročníka semináru Píšeš? Píšem 2019 (foto: Píšeš? Píšem!)

 

Spoločná fotografia účastníkov a lektorov jubilejného 10. ročníka semináru Píšeš? Píšem 2019(foto: Píšeš?Píšem!)

 

Píšeš? Píšem! je seminár tvorivého písania, v ktorom sa už desať rokov úspešne tvorí a školí. Od začiatku prebieha v Pivnici. Divadlo Janka Čemana najprv vyhlási súťaž pôvodných dramatických textov – divadelných hier a filmových scenárov. Potom v auguste, keď sú prázdniny a dovolenky, žiaci, mládež, budúci divadelníci, kameramani, fotografi... ľudia, ktorí chcú iných učiť a tí, čo sa chcú niečo naučiť... počas šiestich dní v Pivnici usilovne pracujú. Vo voľných chvíľach sa však aj zabávajú. Lebo, pracovne dovolenkujú.

V rámci tohtoročného semináru v pondelok prebiehala verejná generálka inscenácie "Nálepky" domáceho divadla Janka Čemana v Pivnici, v utorok usporiadali program na folklórnu nôtu s dievčatami z Heľpy "Tota(l) Heľpa" a v stredu v Pivnici hosťovalo predstavenie VHV z Kovačice s veľmi aktuálnou témou "Emigranti". Vo štvrtok účastníci semináru a lektori Dušan Hein a Michal Svítok pripravili výstavu fotografií o Pivnici a večer všetci pobudli na jazere Črepara, kde po prvýkrát odznela aj hymna semináru Píšeš? Píšem! V piatok 23. augusta Dielňa detského divadla pozýva o 17:00 do Divadla Janka Čemana na predstavenie autorky Mariannky Ibrahimi "Zákon prežitia" a Dielňa divadla poézie a dielňa pohybového a rozhlasového herectva na predstavenie INVERZIA autoriek Kataríny Hricovej, Barbory Langovej a Magdalény Martiškovej, ktoré sa uskutoční na trhu pri miestnom spoločenstve v Pivnici. Dielňa Pouličného performance o 22:00 v priestoroch areálu divadla Janka Čemana zahrá predstavenie "Vieš ty kam?", ktoré vzniklo na motívoch básní autorov Kristiána Lazarčíka, Zuzany Martiškovej a Katariny Melcherovej.

 

Píšeš? Píšem! – X. seminár tvorivého dramatického písania

 

Frekventanti a školitelia si postupne pripomenú aj minulé ročníky. V roku 2017 na ôsmom ročníku semináru téma bola SLOBODA a pracovalo sa v deviatich dielňach. Na ňom sa zúčastnilo 60 účastníkov, ktorí pracovali pod vedením 16 lektorov.

V roku 2016 to bolo asi takto:
http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/9496-pises-pisem

„Človek je človeku človekom. A to je ten najobyčajnejší a pritom najvzácnejší pocit. Seminár Píšeš? Píšem! vznikol pre ľudí s chuťou tvoriť a vzdelávať sa."

V roku 2015 prebiehal šiesty ročník semináru "Píšeš? Píšem!" a téma bola ČLOVEK. Semináru sa zúčastnilo 54 účastníkov z Pivnice, Kysáču, Báčskej Palanky, Iloku, Zreňaninu a zo Slovenska. V roku 2014 téma bola OBRAZ. Išlo o obraz života ako takého, o obraz pohyblivých emócií, ktoré sú hybnou silou každého života na zemi.. Piateho ročníka sa zúčastnilo 53 účastníkov z Pivnice, Kysáču, Báčskeho Petrovca, Selenče, Iloku, Báčskej Palanky a zo Slovenska.

Keď ide o začiatočné ročníky, tie boli ako každé začiatky – skromné. Prvý ročník bol zameraný na dramatický text, druhý ročník porovnával dramatický text a interpretáciu dramatického textu. Tretí ročník už bol medzinárodný: slovensko-srbsko-macedónsky a frekventanti hľadali rovnováhu medzi dramatickým textom a jeho interpretáciou z hudobného a výtvarného hľadiska. Štvrtý ročník bol zameraný na grantovú činnosť, organizáciu v divadle, javiskové svietenie, grafický dizajn (výroba divadelných plagátov a bulletinov) a pouličné divadlo.

„Tento projekt, ktorý už po treťom ročníku získal medzinárodnú skúsenosť, pracuje s profesionálnymi umelcami, podporuje slovenský jazyk a jeho používanie v divadelnej a literárnej kultúre a motivuje mladých ľudí dramaticky tvoriť," zhodnotila ideová tvorkyňa tohto podujatia Katarína Mišíková Hitzingerová, ktorá každé leto húževnato týždeň pracuje v Pivnici.

Tvorivý ansámbel 4. ročníka medzinárodného semináru tvorivého dramatického písania a divadla "Píšeš? Píšem!" v spolupráci s Divadlom Janka Čemana v Pivnici pripravil pouličné predstavenie Dotyky - Cirkus vzťahov: http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/6099-dotyky--cirkus-vzahov

Roky plynuli a generácie účastníkov si z Pivnice odnášali nové poznatky a motivácie ďalej pokračovať v trasovaní začatej cesty. Teraz, keď spomienky navierajú, s potešením možno kvitovať, že dobrá snaha a dobrá prax, – keď je „človek človeku človekom", – už decénium prináša iba samé dobré plody a výsledky, ktoré zaiste zošľachťujú ľudské duše.

 

Katarína Pucovská