100 rokov osamostatnenia cirkvi

Samostatné dejiny Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi (SEAVC) v Srbsku sa začínali písať práve v dnešný deň pred sto rokmi. Evanjelická cirkev má síce omnoho dlhšiu tradíciu, jej počiatky siahajú do prvej polovice 16. storočia, keď na územie súčasného Slovenska začala prenikať reformácia Lutherovho smeru z Wittenbergu a v roku 1610 Žilinská synoda ustanovila aj organizačnú štruktúru evanjelickej cirkvi vo vtedajšom Hornom Uhorsku. A dejiny našej dolnozemskej evanjelickej cirkvi siahajú k počiatkom sťahovania sa našich predkov na Dolnú zem, sú teda takmer 300-ročné. Vtedy sme však žili v jednotnom štáte so Slovákmi na Hornej zemi a mali sme teda aj jednotnú evanjelickú cirkev. S rozpadom Rakúsko Uhorska roku 1918 dolnozemskí Slováci boli odštiepení od materskej krajiny a v novom štáte bolo treba založiť vlastnú cirkev. K oficiálnemu odštiepeniu od evanjelickej cirkvi na Slovensku došlo 27. júna roku 1921 v Starej Pazove, kde usporiadali spoločnú schôdzu troch skôr založených slovenských seniorátov a na ktorej bol utvorený slovenský dištrikt v Kráľovstve Srbov, Chorvátov a Slovincov. Je teda dôvod na oslavu. Zaželajme našej cirkvi aj touto cestou nech trvá a pretrvá ďalšie veky.

 

100 rokov osamostatnenia cirkvi

 

D.p. Jaroslav Javorník, biskup SEAVC v Srbsku dnes v kulpínskom kostole

 

D.p. Jaroslav Javorník, biskup SEAVC v Srbsku dnes v kulpínskom kostole

 

Vedenie Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Srbsku plánovalo v tomto roku veľkolepými oslavami poukázať na tento významný medzník v našich dejinách. No, pandémia prekazila plány, oslavy sú odročené na nasledujúci rok a na dnešných službách Božích vo všetkých našich slovenských evanjelických chrámoch Božích kázne predsa boli príležitostne ladené k storočnici osamostatnenia.

V dnešný deň pred storočím vznikol teda slovenský dištrikt v Kráľovstve Srbov, Chorvátov a Slovincov, neskôr to už bola Slovenská evanjelická kresťanská cirkev a.v. v Kráľovstve Juhoslovanskom, potom Slovenská evanjelická a.v. cirkev v Juhoslávii a v súčasnosti sa menuje Slovenská evanjelická augsburského vyznania cirkev v Srbsku.

Biskup SEAVC v Srbsku d.p. Jaroslav Javorník sa o významnom jubileu našej cirkvi kratšie zmienil na dnešných predpoludňajších bohoslužbách v kulpínskom kostole a obsiahlejší referát z pera kovačického pána farára Martina Bajzu prečítal popoludní na nešporných službách Božích.

 

100 rokov osamostatnenia cirkvi

 

Tento rok je pre evanjelickú cirkev veľmi významným a podľa slov Jaroslava Javorníka okrem storočnice samostatnosti počas roka budú patrične zaznamenané aj jubileá niektorých z doterajších biskupov: 90 rokov od úmrtia Adama Vereša, prvého biskupa našej cirkvi, nedožitých 80 rokov biskupa Jána Valenta, 75. narodeniny čestného biskupa Samuela Vrbovského, ako aj 25 rokov od zosnutia biskupa Andreja Berediho. V októbri tohto roku si pripomenieme i 240 rokov Tolerančného patentu, ktorým naši predkovia získali viac slobody, čiže dovolené im bolo vlastniť majetok, venovať sa remeslám, stať sa občanmi miest, získať akademické hodnosti a zastávať verejné funkcie.

Tolerančný patent je dokument zo dňa 13. októbra 1781, ktorým cisár Jozef II. vyhlásil obmedzenú náboženskú slobodu a občiansku rovnoprávnosť pre stúpencov evanjelického, augsburského (luteránskeho), reformovaného helvétskeho (kalvínskeho) a pravoslávneho (ortodoxného) vyznania s rímskymi katolíkmi. Dôvodom bola najmä snaha podporiť hospodársky rozvoj krajiny využitím potenciálu aj stúpencov nekatolíckych náboženstiev. Týmto patentom sa prakticky skončila protireformácia v Habsburskej monarchii.

 

Katarína Pucovská