Cena Ondreja Štefanka a medzinárodná konferencia v Nadlaku

V predvečer Medzinárodnej konferencie v rumunskom Nadlaku, ktorá v tomto roku mala tému Osobnosť dolnozemských Slovákov v literatúre a umení, vo štvrtok 19. mája 2022 na centrálnom sídle DZSČR bola odovzdaná Cena Ondreja Štefanka, ktorú udeľuje Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku so sídlom Nadlaku v spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničí. Jej tohtoročnými laureátmi sa stali: Pavel Bujtár z Rumunska, za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúre tvorenej v slovenskom zahraničnom svete, Alžbeta Hollerová Račková z Maďarska, za príspevok k rozvoju, organizovaniu a diverzifikovaniu kultúrneho života a spolkovej činnosti v slovenskom zahraničnom svete a Martin Prebudila zo Srbska, za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúre tvorenej v slovenskom zahraničnom svete. Uvádza sa to na facebookovej stránke Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku.

 

Michal Babiak, Katarína Melegová Melichová, Bianca Unc, Ľudmila Šomráková a Pavel Hlásnik (Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak)

 

Michal Babiak, Katarína Melegová Melichová, Bianca Unc, Ľudmila Šomráková a Pavel Hlásnik (Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak)

 

Laureáti: Pavel Bujtár, Alžbeta Hollerová Račková a Martin Prebudila (Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak)

 

Laureáti: Pavel Bujtár, Alžbeta Hollerová Račková a Martin Prebudila (Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak)

 

Prítomní na podujatí v Nadlaku (Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak)

 

Prítomní na podujatí v Nadlaku (Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak)

 

Prítomní na podujatí v Nadlaku (Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak)

 

Prítomní na podujatí v Nadlaku (Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak)

 

Prítomní na podujatí v Nadlaku (Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak)

 

Po udelení Ceny Ondreja Štefanka nasledovala odborná konferencia, ktorej organizátormi sú Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v Nadlaku a Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku (DZSČR) a realizovala sa s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ). Počas dvoch dní odznelo na nej zo tridsať odborných referátov, ktoré poskytnú ucelenejší obraz na zástoj jednotlivých slovenských dolnozemských osobností od klasicistického obdobia až po súčasnosť vo vývine a formovaní literárneho a umeleckého kontextu v celonárodnom meradle. Prezentované práce, z ktorých vznikne komplexná mozaika nazerania na uvedenú problematiku, budú zverejnené v zborníku. O programe konferencie a referátoch TU:

 

 

Na udeľovaní Ceny Ondreja Štefanka 2022 sa zúčastnili vysokí hostia: Milan Laurenčík, podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, Svetlana Síthová, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, J. E. Karol Mistrík, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Rumunsku, Adrian Miroslav Merko, poslanec DZSČR v Parlamente Rumunska a predsedu DZSČR, Milan Ján Pilip, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Ľudovít Bobčok, senior Slovenského evanjelického seniorátu v Rumunsku, Anton Paulík, parlamentný hovorca v Parlamente Maďarska, Branislav Kulík, predseda Matice slovenskej v Srbsku a ďalší.

 

kp