Prof. Ing. Andrej Červený, CSc. a rodina Červených

Andrej (Ondrej) Červený sa narodil pred 100 rokmi 12. júla 1922 v Petrovci, kde aj maturoval na Slovenskom štátnom reálnom gymnáziu. Po presťahovaní na Slovensko pracoval v rokoch 1943 - 1945 v Piešťanoch, potom sa rozhodol pre štúdium na Vysokej škole poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva - odbor poľnohospodársky, ktoré ukončil v roku 1950 v Košiciach. Počas štúdia v roku 1949 začal pracovať ako pomocný asistent na Ústave všeobecnej zootechniky a živočíšnej technológie. Následne bol poverený vedením Ústavu spravovedy a účtovníctva VŠPLI v Košiciach, z ktorého sa postupne vytvorila katedra ekonomiky a organizácie socialistických poľnohospodárskych podnikov. V období od roku 1952 do roku 1956 a v školskom roku 1958/1959 bol dekanom Zootechnickej fakulty VŠP v Nitre a neskôr prvým dekanom Prevádzkovo-ekonomickej fakulty. Tragicky zahynul v autonehode 1969.

 

Prof. Ing. Andrej Červený, CSc. a rodina Červených

 

Prof. Ing. Andrej Červený, CSc. a rodina Červených

 

Prof. Ing. Andrej Červený, CSc. a rodina Červených

 

Andrej Červený pochádzal zo známej petrovskej rodiny Červeni/Červený. Jeho otec Ondrej Červený, (syn rodičov Jána Červeniho a Anny r. Ponigerovej), sa narodil 16. mája 1888 a zomrel pred polstoročím 8. júla 1972 v Petrovci. V Petrovci a okolí bol známy, keďže býval "starejším" na svadbách. S manželkou Máriou r. Nôta mali tri deti, syna Ondreja (Andreja) a dcéry Annu a Máriu. Anna, neskôr po vydaji Ann Matrtaj, sa presťahovala do Kanady, kde je aj pochovaná. Mária bola chýrečná petrovská krásavica, narodila sa 1. augusta 1919, maturovala na petrovskom gymnáziu v školskom roku 1936/37, zakončila štúdiá na Právnickej fakulte v Belehrade a vydala sa za Fedora Starkeho, syna biskupa Samuela Starkeho. Vydajom dcéry za biskupovho syna sa Ondrej Červený, roľník, stal biskupovým "svatom". Možno práve tieto rodinné väzby mu uľahčili, aby pred prepuknutím II. sv. vojny a regrutovaním syna do vojny, vyslal syna Andreja na Slovensko. Dvadsaťročný mladík si našiel zamestnanie v Piešťanoch, kde sa uchýlil do konca vojny. V roku 1945 sa krátko vrátil do Petrovca, keďže na Slovensku chcel pokračovať v školení a nemal v úplnosti dokončené stredoškolské vzdelanie. V tom povojnovom roku urýchleným postupom maturoval ako najstarší v ročníku (mal už 23 rokov) na Slovenskom štátnom reálnom gymnáziu v Petrovci. V tom roku maturovali aj mnohí ďalší, ktorým vojna prerušila školenie, takže v roku 1945 v generácii maturantov boli narodení v rokoch 1922 – 1927. Dozvedáme sa to z Pamätnice 50 rokov slovenského gymnázia v Petrovci. V tejto publikácii je však chybne uvedený rok narodenia Andreja Červeného, zrejme pri prepisovaní došlo k chybe, keďže je identický dátum 21. december 1923 aj u predchádzajúceho maturanta Samuela Čániho.

 

Z petrovskej matriky pokrstených

 

Z petrovskej matriky pokrstených

 

Ondrej Červený, starejší, v strede

 

Ondrej Červený, starejší, v strede

 

Ondrejova dcéra Mária Červená

 

Ondrejova dcéra Mária Červená

 

Ondrejova dcéra Mária Červená

 

Po úspešnej maturite Andrej Červený sa zapísal na Vysokú školu poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva v Košiciach a už počas štúdia pomáhal profesorovi zootechniky ako jeho asistent. Iba dva roky po ukončení fakulty, už v roku 1952 sa stal dekanom Zootechnickej fakulty VŠP v Nitre.

Po vzniku Prevádzkovo-ekonomickej fakulty 1. 9. 1959 prechádza na túto vysokú školu a stal sa jej prvým dekanom. Túto funkciu zastával do konca školského roku 1960/1961. Profesorom bol menovaný v roku 1961. V roku 1960 po rozdelení pôvodnej katedry ekonomiky a organizácie socialistických poľnohospodárskych podnikov pokračoval ako vedúci katedry organizácie socialistických poľnohospodárskych podnikov a túto viedol až do svojej tragickej smrti, ku ktorej došlo pri autonehode 6. októbra 1969. Uvádza sa to na fakultnej stránke.

Po Andrejovi zostali dve siroty: syn Andrej, inžinier a dcéra Ľubica lekárka. Obaja žijú v Bratislave.

Z rodiny Červeni/Červený pochádzalo viacero významných osobností. Andrejov strýko Pavel, teda otcov brat, sa tiež snažil vyškoliť svoje deti. Andrej chodil do školy so svojou sesternicou Markou, ktorá bola od neho mladšia iba necelý mesiac. Mária Červená sa totiž narodila 5. augusta 1922. Do gymnázia začali teda spolu chodiť, avšak ona maturovala vo vojnových rokoch, v školskom roku 1942/43. V generácii ich vtedy bolo iba 7 a tablo nemajú. V školení pokračovala na Slovensku, avšak vydaj a zdravotné problémy prerušili štúdium na Lekárskej fakulte v Bratislave. Zomrela mladá a už 1969, keď vyšla Pamätnica 50 rokov slovenského gymnázia v Petrovci, v nej písalo, že umrela. Vydaná bola za Matejom Duffekom, s ktorým má dcéru Evu.

 

Mária Červená Duffeková (z rodinnej archívy)

 

Mária Červená Duffeková (z rodinnej archívy)

 

Pavel Červený (z rodinnej archívy)

 

Pavel Červený (z rodinnej archívy)

 

Máriin o dva roky mladší brat Pavel Červený (1924 – 1987), maturoval v školskom roku 1948/49 na petrovskom gymnáziu a potom určité obdobie žil s rodinou v USA. Bol ženatý s našou známou výtvarnou pedagogičkou a maliarkou Máriou Červený (1931 – 2013), s ktorou majú dve dcéry Zlatu a Vlastičku a obe sa úspešne zaoberajú maliarstvom.

 

Katarína Pucovská