Piť, či nepiť... vodu?

Alebo ju radšej vylievať kompetentným pred dvere? V celej Báčskopetrovskej obci je nie celkom zdravotne bezpečná pitná voda, no v Kulpíne je situácia kritická. Voda v kulpínskom vodovode má zvýšenú koncentráciu amoniaku, arzénu, chloridu, nitritu... Množstvá amoniaku a chloridu boli zvýšené aj vo vzorke vody z kulpínskej základnej školy, kde namerali tiež i nepovolené mikrobiologické parametre, čiže mezofilné a baktérie Proteus druhu. Arzén, ktorý je nervový jed, je mutagénny a spôsobuje rakovinu, je dokonca prítomný aj vo vode z kulpínskej eko studne. Kulpínska voda na základe laboratórnych analýz nezodpovedá normám Pravidiel o hygienicky bezpečnej pitnej vode. Pritom, Kulpínčania platia za pitnú vodu a dostávajú nezdravú technickú vodu, ktorá sa k nim dostáva starým, škodlivým potrubím, ktorá by sa nesmela dávať ani dobytku, lebo sa cez potravinový reťazec nakoniec predsa dostáva do ľudského organizmu...

 

Piť, či nepiť... vodu?

 

Nezdravú pitnú vodu majú aj obyvatelia ostatných miestnych spoločenstiev Báčskopetrovskej obce. Nepovolené koncentrácie amoniaku a chlóru boli namerané i v Báčskom Petrovci na hlavnej čerpacej stanici a zvýšené množstvá amoniaku boli i v pitnej vode v kuchyniach v petrovskej základnej škole a tiež v Petrovskom mlyne. V Maglići tiež zápasia s arzénom a amoniakom a voda sa neodporúča na pitie. Hložany majú problém s amoniakom a chlórom, ktorých nadmerné množstvá boli aj vo vzorkách vody v hložianskej škole, kde vo vode tiež namerali nepovolené hodnoty mikrobiologických, fyzických a chemických parametrov.

Inštitút verejného zdravia Vojvodiny merania vykonal v apríli a možno si ich pozrieť TU: http://www.backipetrovac.rs/zivotna-sredina/stanje-zivotne-sredine/izvestaji-o-ispitivanju-vode-za-pice-za-naseljena-mesta-opstine-backi-petrovac?fbclid=IwAR07jEvD7eXgGNHYqkorc09BVRKYFkZ1AUhm6RIAXpiyfv4iDYklebq1oc4

 

Katarína Pucovská