Knižnica v Kulpíne

50 rokov Gymnázia Mihajla Pupina

Moderná budova v kopci, schúlená v hustom kroví starého parku, prijímala do svojho náručia iba veľkých „gymnazistov", stredoškolákov. Nesmierne sme hrdí na našich gymnazistov, z ktorých vyrástli „skutočne veľkí" – veľkí odborníci, veľkí humanisti, veľkí ľudia. Napísané je v úvodných riadkoch monografie 50 godina Gimnazije Mihajlo Pupin /50 rokov Gymnázia Mihajla Pupina, pod ktorými stojí podpis: Bývalá gymnazistka, profesorka telesnej výchovy, riaditeľka Tatiana Brtková. Monografiu, mapujúcu polstoročnicu gymnázia, ako jedinej stredoškolskej inštitúcie v okrese Kovačica, 23. októbra 2019 slávnostne predstavili a symbolickým krstom knihy vyprevadili k čitateľom. Vydaniu knihy predchádzali tri roky vytrvalej práce na zhromažďovaní potrebných údajov a fotografií, ktorých je v knihe až 315. Monografia je dvojjazyčná, srbsko –slovenská, má 208 strán a vyšla v náklade 500 výtlačkov.

 

50 rokov Gymnázia Mihajla Pupina

 

50 rokov Gymnázia Mihajla Pupina

 

50 rokov Gymnázia Mihajla Pupina

 

50 rokov Gymnázia Mihajla Pupina

 

50 rokov Gymnázia Mihajla Pupina

 

50 rokov Gymnázia Mihajla Pupina

 

50 rokov Gymnázia Mihajla Pupina

 

50 rokov Gymnázia Mihajla Pupina

 

50 rokov Gymnázia Mihajla Pupina

 

50 rokov Gymnázia Mihajla Pupina

 

50 rokov Gymnázia Mihajla Pupina

 

50 rokov Gymnázia Mihajla Pupina

 

50 rokov Gymnázia Mihajla Pupina

 

50 rokov Gymnázia Mihajla Pupina

 

Prezentácia prebiehala v telocvični kovačického gymnázia a na úvod sa prihovorili Mária Kotvášová Jonášová, učiteľka slovenského jazyka a literatúry na tejto škole a naša známa spisovateľka, ako aj známa kunsthistorička Jarmila Ćendićová, tiež maturantka tejto školy. Po študentskej hymne Gaudeamus igitur v podaní školského speváckeho zboru, o publikácii, ktorá je zborníkom prác dvanástich autorov, hovorila riaditeľka Tatiana Brtková.

Prvé začiatky organizovaného stredoškolského vzdelávania v Kovačici siahajú do roku 1932, keď bola založená Odborná remeselnícka škola, v roku 1943 otvorená bola Meštianska (Gradjanska) srbsko –slovenská škola, roku 1954 pribudla aj Škola pre poľnohospodárskych výrobcov a v roku 1945 s prácou začalo neúplné gymnázium. Stredná ekonomická škola bola založená roku 1962. Od začiatku školského roku 1967/68 táto ekonomická škola prerástla v gymnázium.

Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici bolo teda založené 1967. roku a odvtedy sa v ňom vyškolilo niekoľko tisíc žiakov. V monografii sú záznamy o počte žiakov a mená zamestnancov a v osobitnej časti sú kratšie biografie všetkých piatich doterajších riaditeľoch: Martin Toman (1967 – 1991), Živa Stojanović (1991 – 1993), Metodije Iloski (1993 – 2002), Pavel Rohárik (2002 – 2015) a Tatiana Brtková, súčasná riaditeľka (od roku 2018). Nasleduje časť o úspechoch žiakov, spolupráci gymnázia s inými školami a ustanovizňami, divadle na škole, školských výletoch a žiakoch generácie. Osobitná stať je venovaná doktorom vied, ktorí maturovali na kovačickom gymnáziu. Sú to: Miroslav Brajanovski, Duško Tubić, Dušan Nikolić, Ondrej Jaško, Michal Sládeček, Zuzana Čížiková, Dušan Kereš, Adam Tomáš, Monika Neda, Katarína Stanová, Janko Siroma a Kristina Ćendićová. Ako bolo na prezentácii zdôraznené, po uzávierke monografie doktorskú dizertáciu obhájili ešte traja bývalí kovačickí gymnazisti: Zuzana Huráviková, Ljuboš Ušiak a Mária Hekeľová.

Na záver textuálnej časti knihy, na školské časy si v troch autorských textoch zaspomínali diplomovaný činoherec Ivan Kornović, novinár a prekladateľ Pavel Matúch a literátka Mária Kotvášová Jonášová.

V kultúrno-umeleckom programe prezentácie knihy vystúpili žiaci, žiacky chór, orchester a folklórna skupina a tiež niekdajší žiak Pavel Matúch. Pri tejto príležitosti nevystali ani pozdravné príhovory a gratulácie: Libušky Lakatošovej, predsedníčky Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Aleksandra Gajovića, štátneho tajomníka Ministerstva kultúry a informovania RS, Jána Varša, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Zlatka Šimáka, predsedu Zhromaždenia Obce Kovačica.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné komentáre

Posledné články