Knižnica v Kulpíne

Murál významných Sloveniek

Projekt pod názvom „Vojvodina – miesto významných Sloveniek" v roku 2013 realizovala Akadémia podnikania žien z Báčskeho Petrovca pôsobiaca v rámci Podnikateľského inovačného centra (PIC). Toto stredisko si dnes pripomenulo 10. výročie pôsobenia a pri tej príležitosti bola predstavená zvláštna, krásna druhá časť tohto projektu. Pätnásť významných dolnozemských Sloveniek, na ktoré projektom upriamili pozornosť, dnes si našli miesta aj na muráli na nádvorí PIC. Významné Slovenky sú z viacerých našich slovenských dedín a okrem nich, na muráli sú zobrazené aj významné objekty v Báčskom Petrovci. Na slávnosti sa prihovorili doterajší riaditelia PIC Radomir Zotović a Jana Zabunov, autorky murálu Tijana Petrović a Tamara Jeremić a v mene Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Srbsku zástupca veľvyslanca Igor Vencel.

 

Murál významných Sloveniek

 

Kávu pijú Adela Greisingerová Kubanyová a Ľudmila Kvačalová

 

Kávu pijú Adela Greisingerová Kubanyová a Ľudmila Kvačalová

 

Adela Greisingerová Kubanyová bola režisérka a herečka, Hložany

Ľudmila Kvačalová učiteľka, Báčsky Petrovec

 

Štyri dámy: Mariena Czoczeková Eichardtová, Zuzana Kardelisová, Anna Pixiadesová, Mária Kičiňová

 

Štyri dámy: Mariena Czoczeková Eichardtová, Zuzana Kardelisová, Anna Pixiadesová, Mária Kičiňová

 

Mariena Czoczeková Eichardtová, spisovateľka, Báčsky Petrovec

Zuzana Kardelisová, herečka, režisérka, učiteľka, Kysáč

Anna Pixiadesová, výtvarníčka, výtvarná pedagogička, Kysáč

Mária Kičiňová, herečka, Erdevík

 

Zuzana Chalupová, Oľga Garayová Babylonová a Zuzka Medveďová

 

Zuzana Chalupová, Oľga Garayová Babylonová a Zuzka Medveďová

 

Zuzana Chalupová, insitná maliarka, Kovačica

Oľga Garayová Babylonová, učiteľka, redaktorka, ilustrátorka, Erdevík

Zuzka Medveďová, prvá akademická maliarka vojvodinských Slovákov, Báčsky Petrovec

 

Adela Čajaková Petrovičová a Eržika Mičátková

 

Adela Čajaková Petrovičová a Eržika Mičátková

 

Adela Čajaková Petrovičová, spisovateľka, Báčsky Petrovec

Eržika Mičátková, spisovateľka, prekladateľka, Kysáč

 

Božena Škuľcová a Mária Šišková Maňa

 

Božena Škuľcová a Mária Šišková Maňa

 

Božena Škuľcová, učiteľka, osvetová, kultúrna pracovníčka, Šíd

Mária Šišková Maňa, učiteľka, Selenča

 

Ľudmila Hurbanová

 

Ľudmila Hurbanová

 

Ľudmila Hurbanová, spisovateľka, herečka, Stará Pazova

 

Anna Benková

 

Anna Benková

 

Anna Benková, profesorka, protifašistická bojovníčka, Báčsky Petrovec

 

Murál významných Sloveniek

 

Murál významných Sloveniek

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články