Knižnica v Kulpíne

250 rokov pazovského cirkevného zboru

Pazovská evanjelická cirkev, čiže pazovský cirkevný zbor je najstaršia slovenská organizácia na území dnešného Srbska. Svoju prvú bohoslužobnú aktivitu s farárom Samuelom Spannagelom mala 25. júna (v deň vyhlásenia augsburského vyznania) v roku 1770, a to pod nebeskou klenbou. Dnes si v Starej Pazove túto významnú udalosť – 250 rokov od prvých služieb Božích pripomenuli slávnostnými predpoludňajšími bohoslužbami, pred ktorými najprv otvorili dokumentárnu výstavu nainštalovanú na starej fare. O výstave sa zmienil staropazovský evanjelický farár Igor Feldy a Katarína Verešová, archivárka v Ústrednom archíve Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Srbsku, ktorý sa nachádza práve na staropazovskej fare.

 

250 rokov pazovského cirkevného zboru

 

250 rokov pazovského cirkevného zboru

 

250 rokov pazovského cirkevného zboru

 

250 rokov pazovského cirkevného zboru

 

250 rokov pazovského cirkevného zboru

 

250 rokov pazovského cirkevného zboru

 

250 rokov pazovského cirkevného zboru

 

250 rokov pazovského cirkevného zboru

 

250 rokov pazovského cirkevného zboru

 

250 rokov pazovského cirkevného zboru

 

Predpoludňajšie služby Božie boli slávnostne a príležitostne ladené k veľkému jubileu. Okrem domácej manželskej dvojice Igora Feldyho a Svetlany Vojnićovej Feldyovej na nich v liturgovali viacerí ev. farári zo všetkých troch seniorátov: Jasmina Kotasová Medveďová, Martin Bajza, Sladjan Daniel Srdić, Jaroslav Javorník a Ondrej Marčok a s kázňou slova Božieho poslúžili seniori Ján Vinkovič a Vladimír Valent. Niekoľko pesničiek zaspieval domáci spevokol s dirigentkou Annou Đurđevićovou a hosťujúci zbor zo Selenče pod vedením Juraja Súdiho.

 

250 rokov pazovského cirkevného zboru

 

250 rokov pazovského cirkevného zboru

 

250 rokov pazovského cirkevného zboru

 

250 rokov pazovského cirkevného zboru

 

250 rokov pazovského cirkevného zboru

 

250 rokov pazovského cirkevného zboru

 

250 rokov pazovského cirkevného zboru

 

250 rokov pazovského cirkevného zboru

 

250 rokov pazovského cirkevného zboru

 

250 rokov pazovského cirkevného zboru

 

250 rokov pazovského cirkevného zboru

 

250 rokov pazovského cirkevného zboru

 

250 rokov pazovského cirkevného zboru

 

250 rokov pazovského cirkevného zboru

 

250 rokov pazovského cirkevného zboru

 

Po bohoslužbách v kostole nasledovali služby Božie pod holým nebom, tak ako to bolo pri tých prvých, pred 250 rokmi, ktoré tiež prebiehali pod nebeskou klenbou.

 

 

Stará Pazova 25. 06. 2020 - Vznesme srdcia k výšinam (Evanjelický spevník pies.č.366)

 

O dejinách pazovského evanjelického zboru ponúkame text Mgr. Igora Feldyho zverejnený v Pazovskom kalendári 2020 a možno si ho prečítať TU:

 

 

Termín prvých bohoslužieb si staropazovskí osídlenci určili na 25. jún na počesť udalosti z 25. júna roku 1530, keď sa v nemeckom meste Augsburg odohrala jedna z najvýznamnejších udalostí svetového luteranizmu. Naši predkovia vo viere sa na najvyššej oficiálnej úrovni, na ríšskom sneme, otvorene priznali k učeniu reformácie Dr. Martina Luthera. Naše vierovyznanie aj naša cirkev od tých čias už 490 rokov nesie pomenovanie podľa tohto mesta.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články