Knižnica v Kulpíne

IN MEMORIAM – za Pavlom Sklenárom

Dnes v predpoludňajších hodinách opustil túto časnosť a nastúpil na cestu blahoslavenej večnosti vznešený pán ThMgr. Pavel Sklenár, farár kovačický a senior Banátskeho seniorátu Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Srbsku. Náhle a nečakane, vo veku 71 rokov, podľahol ťažkému zápalu pľúc. S láskou a bázňou, ochotne a obetavo, viedol cirkevný zbor a seniorát. Teraz, podľa slov apoštola Pavla, čie meno aj nosil, svoj dobrý boj dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval...

 

IN MEMORIAM – za Pavlom Sklenárom

 

IN MEMORIAM – za Pavlom Sklenárom

 

Pavel Sklenár sa narodil 2. februára 1949 v Lugu, kde ukončil nižšie ročníky základnej školy a vyššie ročníky v Súseku. Kantorsko- levítsky kurz absolvoval v Novom Sade a teológiu na Slovenskej bohosloveckej fakulte v Bratislave na Slovensku. Za kňaza bol vysvätený v roku 1976 a ako kaplán- administrátor začal najprv pracovať v Jánošíku, v zbore, ktorý si ho po vykonanej kňazskej skúške zvolil za riadneho farára. V Jánošíku zostal do roku 1983 a potom prešiel do Kovačice, kde dodnes pôsobil ako zborový farár. Funkciu seniora Banátskeho seniorátu vykonával 21 rokov. Bol ideový tvorca rozhlasovej relácie Rádio-televízie Obce Kovačica Nebeský chválospev, člen redakcie Evanjelického hlásnika, člen Výkonného výboru Združenia kňazov a člen cirkevnej rady SEAVC v Srbsku.

Pohreb Mgr. Pavla Sklenára bude v stredu o 18.h

V utorok o 11. h sa v cirkevných zboroch bude zvoniť

Česť jeho pamiatke!

 

kp

 

Komentárov  

0 #1 kondolenciaŠefčíkovci 2020-08-12 06:56
S vedomím, že nik tu nemáme trvalého miesta... sme prijali správu o náhlej smrti brata Pavla Sklenára, nie len oltárneho brata, ale aj štúdijného spolužiaka a priateľa od mladosti. S pocitom smútku, no s vierou, že sa jeho viera naplnila a nádej splnila, a stal sa súčasťou blahoslavenej večnosti, vyjadrujeme pozostalej rodine, cirkevnému zboru v Kovačici a celej cirkvi úprimnú sústrasť s prosbou o požehnanie a potešenie od Pána života a smrti.
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné komentáre

Posledné články