Knižnica v Kulpíne

Oznámenie pre verejnosť

My, dolupodpísaní členovia redakcie týždenníka Hlas ľudu, pozorne sledujeme udalosti v RTV Vojvodina a vyjadrujeme svoju ustarostenosť nad tým, že redukovaním počtu pracovníkov v slovenských redakciách rozhlasu a televízie bude sťažené fungovanie týchto dvoch redakcií, čo sa môže negatívne odzrkadliť tak na kvalite, ako aj na kvantite programov v slovenskej reči a čím bude priamo ohrozené aj právo na objektívne informovanie v materinskom jazyku. Pri tom sa zamýšľame aj nad tým, že podľa ľudového porekadla: „Čo dnes vidíš na druhom, zajtra očakávaj na sebe", podobný osud môže v budúcnosti postihnúť aj Hlas ľudu.

 

Oznámenie pre verejnosť

 

Žiaľ, aj keď nám to novinárska etika nakladá, o udalostiach v RTV Vojvodina, proteste a požiadavkách zamestnancov tohto verejného servisu, čitateľov nemôžeme informovať, a ani prostredníctvom našich novín vyjadriť svoju mienku, lebo úradujúci zodpovedný redaktor Hlasu ľudu mieni, že sa nás to netýka a že my o tom nemáme písať. Rovno preto touto cestou vyjadrujeme solidaritu s kolegami v RTV Vojvodina, predovšetkým v slovenských redakciách rádia a televízie, ale aj so všetkými ostatnými ohrozenými redakciami. Zároveň ich posmeľujeme, aby zotrvali v požiadavkách na zachovanie pracovných miest a kvality a kvantity programu.

Členovia redakcie Hlasu ľudu:
Vladimír Hudec, Jaroslav Čiep, Stevan Lenhart, Anna Francistyová, Elena Šranková, Jasmina Pániková, Danuška Berediová-Banovićová, Katarína Gažová, Ľubica Sýkorová, Anna Lešťanová

 

Komentárov  

+9 #8 Oznámenie preverejnosťViera Benková 2020-09-12 23:26
Zdá sa, že " vyvolení" členovia Národnostnej rady Slovákov v Srbsku ešte nepochopili nielen ich povinnosť ale ani len záväzky, ktoré vyplývajú z ich postavenia. Smutné časy nastali ak si práve mnohí ich rangu myslia, že sú našou elitou a vrchným snopom tunajšieho slovenského života+ čas ukáže a niektorí sa budú veľmi kajať a hanbiť!...
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+13 #7 RE: Oznámenie pre verejnosťAle ľud tak hlasoval 2020-09-10 22:03
KTO? Poprední uzurpátori, ktorí si privlastnili niečo čomu nedorástli,
ČO? nás už príliš nudia svojou ohavnou tuposťou a obmedzenosťou,
KDE? v našom jedinom týždenníku,
KEDY? už druhý rok, ale reálne do konca jeho existencie,
AKO? písaním celkom bezvyznamných stlpcov,
PREČO? pre nič, za nič, lebo môže sa ím, ľud tak hlasoval,
S AKÝM CIEĽOM? márniť nám naše dni a naše životy.
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+10 #6 Podpora novináromRuženka Šimoniová Če 2020-09-08 16:32
Členovia redakcie Hlas ľudu (okrem niektorých) nám ešte raz ukázali, že sa neboja rozmýšľať vlastnou hlavou, napriek snahám úradujúceho šéfredaktora, riaditeľky a ich šéfa v tieni. Úradujúci zodpovedný redaktor kritikuje diletantizmus v divadle a asi nechápe, že on sám je predstaviteľ trendu diletantizmu, ktorý je naozaj v plnom kvete. Samozrejme, z aspektu pozície, na ktorej sa teraz nachádza. Ako aj riaditeľka NVU Hlas ľudu, riaditeľ Ústavu pre kultúru, predsedníčka Výboru pre kultúru NRSNM, člen Výkonnej rady NRSNM poverený kultúrou...

Mimochodom, kedy členovia redakcie Hlas ľudu dostanú odpoveď na svoj otvorený list? Lebo: "Členovia Národnostnej rady, predsedovia výborov a najmä predsedníčka nápomocnú ruku podali vždy, keď ich o to poprosili tí, ktorým je akýkoľvek druh pomoci či rady potrebný" (A. Horvátová). Ak odpoveď dostali, tak ich prosím nech ju uverejnia.
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
-4 #5 RE: Oznámenie pre verejnosťz. janos 2020-09-08 14:44
Hát, keď butatoti tratia kultúru a media na Felvideku, načo im je vo Delvideku ?
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+9 #4 RE: Oznámenie pre verejnosťO. Kováč 2020-09-07 14:41
Zaujímavé je povšimnúť si, kto z členov redakcie Hlasu ľudu nevyjadril solidaritu.
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+13 #3 RE: Oznámenie pre verejnosťAlena 2020-09-07 14:40
Je hrozné, že úradujúci zodpovedný redaktor Hlasu ľudu môže vo svojom úvodníku vyjadriť svoju negatívnu kritickú mienku na margo divadelného predstavenia Profesionál - ale kolegovia z jeho redakcie majú pri iných témach držať hubu, lebo sa ich to netýka... Zaujímavé by bolo pozrieť sa aj na tému, ako sa terajší zodpoved. redaktor dostal na toto miesto, keď (pokiaľ viem) nemá na to ani školu, ani prax.
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+12 #2 RE: Oznámenie pre verejnosťOto 2020-09-07 07:21
Úradujúci šéfredaktor sa okrem svojich úbohých “úvodníkov” preslávil aj toutou mienkou.
Nech mu niekto vysveetlí, čo je novinárska etika, ale aj to, ako sa píše editoriál.
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
-3 #1 Spoločenská prax a následkyValent, Belehrad 2020-09-06 18:39
Spoločenská prax a následky, Valent, Belehrad 06.9.2020

Mohli sa očakávať v článku spomenuté následky na činnosť RTV Nový Sad, následne i na život i činnosť iných inštitúcií slovenskej entity v Srbsku. Členovia inštitúcií Slovákov Srbska a verejnosť by mali podporiť nielen prácu i snahy zamestnaných v RTV Vojvodina/ Nový Sad ale i všetky ich a inštitúcie iných entít.

Spoločenská elíta Slovákov Srbska (oznám sa !), vedenie i členovia MSS mali by poukázať vedeniu štátu, RTV i členom NRSNM, ÚKVS, MVS, NVÚ Hlas ľudu, SVC a iným na ich spoločenské záväzky, na nevyhnutnosť spolupráce, na tlmočenie postavenia, potrieb i záujmov ako menšiny tak i občanov Srbska. Málokedy je pozde spytovanie sa na seba, na činy, na úspešnosť i výsledky práce a potom bez predsudkov, bez váhania prekonanie, nápravu nedostatkov, chýb, omylov ! Výsledky by mali prameniť z dialógu neohrozeného politickou a inou jednostrannosťou účastníkov a zvážením stavov, procesov na ktoré právom poukuzujú podpisovatelia uverejneného apelu. Skvalitnenie (spoločenských) dianí bude zárukov náprav až po zosúladnení praxe s potrebami jednotlivcov, ľudu i jeho inštitúcií a so súčasnými vedomosťami. Načim to (vy)konať zvážením faktov i s pozornosťou venovanou každému činu, bytiu, jeho organizáciam i celej spoločnosti !
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Zlatko Benka (1951)
Najvyšší čas (úryvok)

Najvyšší čas je čas dnešný
čo dovoľuje klíčeniu
lomcovať nami ako víchor
Sebou už nemôžeme byť
nech dnešok
akokoľvek páchne zajtrajškom
Len skrze slovo sa púšťame na púť
na cestu mladučkú
kľukatiacu sa veselo
po veľkej dlani sveta
Do hlbokého snehu neba
raz navždy vyrúbanej
Najvyšší čas až zajtra
keď zo sna vystúpime
a rovno na dúhu

Posledné komentáre

Posledné články