Knižnica v Kulpíne

Zjednotené cirkevné zbory v Kovačici

Včera podvečer mnohí cirkevníci, veriaci, ľudia dobrej vôle... doma a v zahraničí, v myšlienkach a v modlitbách, boli v Kovačici. Tam prebiehala najprv pobožnosť a potom aj zasadnutie dvoch kovačických zborových presbyterstiev, ktoré bude zapísané zlatými písmenami do dejín kovačického cirkevného zboru. Odohrala sa totiž významná historická udalosť: dve presbyterstvá (Kovačica I a II) sa rozhodli zjednotiť, pod duchovným vedením v. p. farára Martina Bajzu. „Aj keď sme si to už dlhší čas mnohí želali, podnet o zjednotenie, predsa vyšiel z oboch cirkevných zborov. Prvé kroky sme podnikli s bratom biskupom Samuelom Vrbovským po náhlej smrti brata seniora Pavla Sklenára. Vymenovali sme brata farára Martina Bajzu do uprázdneného zboru za administrátora," ozrejmuje nový biskup Evanjelickej a.v. cirkvi v Srbsku d.p. Jaroslav Javorník, ktorý sa spolu s novozvoleným seniorom Banátskeho seniorátu Slaďanom Danielom Srdićom a Martinom Bajzom významne pričinili na tomto historickom zjednotení.

 

Nikto neskrýval radosť a nadšenie (Foto: Jaroslav Mlynarček)

 

Nikto neskrýval radosť a nadšenie (Foto: Jaroslav Mlynarček)

 

Nikto neskrýval radosť a nadšenie (Foto: Jaroslav Mlynarček)

 

Nikto neskrýval radosť a nadšenie (Foto: Jaroslav Mlynarček)

 

Nikto neskrýval radosť a nadšenie (Foto: Jaroslav Mlynarček)

 

Zjednoteniu dvoch kovačických cirkevných zborov do jedného pôvodného predchádzali náročné prípravy. Tie boli potrebné, keďže išlo o nanajvýš citlivú záležitosť a rozkol v dvoch presbyterstvách pretrvávajúci štyri desaťročia. „Dozorcovia spolu so správami a bratom farárom ma 22. augusta pozvali do Kovačice. Dve hodiny sme mali veľmi konštruktívny rozhovor. Všetci účastníci stretnutia boli jednomyseľní. Spolu sme si uvedomili, že máme platformu pripravenú na zvolanie presbyterstva oboch zborov, lebo neexistovala žiadna prekážka, aby ku zjednoteniu došlo. Jednoducho dozrel čas," hovorí Jaroslav Javorník a dodáva, že presbyteriálne zvolali na 15. septembra a zasadnutie veľmi dobre pripravil Martin Bajza. Pred zasadnutím v rámci pobožnosti mal priliehavú kázeň nový senior Slaďan Daniel Srdić, ktorá pripravila srdcia presbyterstva a zameraná bola na jednotu vo zväzku pokoja. Potom nasledovala pracovná časť presbyteriálného, ktorú úspešne viedol biskup Javorník.

Na začiatku zasadnutia bol prečítaný list, ktorý poslali biskupi zo Slovenska a ktorý si možno prečítať TU:

 

 

Pracovalo sa v kostole, v otvorenej bratskosesterskej atmosfére.V úprimnom rozhovore konštatovali, že terajšia generácia ani nevie čo bolo príčinou rozkolu v zbore. Trpké plody rozdelenia však všetci pociťovali. Podľa príslovia z Ezechiela 18,2 „ Otcovia jedli trpké hrozno, ale synom stŕpli zuby."

Po dve a pol hodinovej diskusii hlasovalo sa aklamáciou. Iba jeden hlas bol proti a všetci ostatní sa vyjadrili že sú za zjednotenie zborov do pôvodného. Svoje rozhodnutie potom aj podpismi overilo 80 presbyterov na spoločnej listine , ktorú si možno pozrieť TU :

 

 

„My dolu podpísaní služobníci našej drahej matky Slovenskej evanjelickej A.V. cirkvi v Srbsku a pracovníci na roli Pánovej, poverení starať sa o Bohumilú pastvu kovačickú, svojím vlastnoručným podpisom vyjadrujeme súhlas o jednotu evanjelikov v Kovačici zánikom novovytvorených cirkevných zborov Kovačica I a Kovačica II v roku 1985 a návratu k pôvodnému kovačickému cirkevnému zboru, ich zlúčením, navrátením sa k jeho slávnej tradícii začatej na Slovenskom Bardáni 1786.roku ktorá pokračovala založením osady Kovačica 1802.roku. K tomu nášmu dobrému kresťanskému úmyslu nech nám pomáha Trojjedniný Boh Otec, Syn i Duch Svätý, naveky požehnaný. Amen."

 

Nový senior Banátskeho seniorátu Slaďan Daniel Srdić, farár jánošícky (Foto: Jaroslav Mlynarček)

 

Nový senior Banátskeho seniorátu Slaďan Daniel Srdić, farár jánošícky (Foto: Jaroslav Mlynarček)

 

Zlúčené kovačické zbory budú mať už v nasledujúcu nedeľu spoločné služby Božie.

O asi mesiac, 18. októbra 2020 ich ešte čaká celozborový konvent, aby formálne všetko bolo pripravené na zjednotenie, ku ktorému dôjde 1. januára 2021.

„Vďaka patrí jedine Pánu Bohu za všetko" – hovorí d.p. Jaroslav Javorník.

Rovnako sa poďakujme aj všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili k tomuto zjednoteniu. V jednote je sila a tak sa aj všetko ľahšie znáša.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Zlatko Benka (1951)
Najvyšší čas (úryvok)

Najvyšší čas je čas dnešný
čo dovoľuje klíčeniu
lomcovať nami ako víchor
Sebou už nemôžeme byť
nech dnešok
akokoľvek páchne zajtrajškom
Len skrze slovo sa púšťame na púť
na cestu mladučkú
kľukatiacu sa veselo
po veľkej dlani sveta
Do hlbokého snehu neba
raz navždy vyrúbanej
Najvyšší čas až zajtra
keď zo sna vystúpime
a rovno na dúhu

Posledné komentáre

Posledné články