Selenčské sláviky 2021

V posledný vlaňajší februárový víkend 22. a 23. februára zazneli ľudovky na detskom festivale Selenčské sláviky a čoskoro nato všetko utíchlo. Polovicou marca sa začala koronavírusová kríza. V celej krajine nadobudli platnosť drastické protiepidemické opatrenia a zákaz vychádzania. Minuloročný selenčský detský festival prednesu slovenských ľudových piesní teda dočasne „zatvoril" našu festivalovo-hudobnú sezónu a v tomto roku ju v tento prvý júnový víkend nanovo otvoril. Je to dôkazom toho, že sa v Selenči ani počas koronakrízy nezaháľalo a pripravení uvítali zrušenie obmedzení. Selenčské sláviky sú jedným z málopočetných našich podujatí, ktoré si zachovalo aj kontinuitu živého výstupu. Na dvoch tohtoročných koncertoch so spoločným názvom Selenčské sláviky 2021 vystúpilo v Dome kultúry v Selenči tentoraz 47 malých sólistov (vlani ich bolo 65), ktorých sprevádzal zo 30-členný orchester ZŠ Jána Kollára a Komorného zboru Zvony zo Selenče.

 

Selenčské sláviky 2021

 

Selenčské sláviky 2021

 

O realizáciu festivalu sa roky stará celá rodina Juraja Súdiho (Foto Juraj Berédi – Ďuky)

 

O realizáciu festivalu sa roky stará celá rodina Juraja Súdiho (Foto Juraj Berédi – Ďuky)

 

Keďže je tento festival nielen sviatkom ľudovej piesne, ale aj ľudového kroja, všetci účastníci vystupovali v kroji. Orchestrom dirigoval doktor hudobnej pedagogiky Juraj Súdi, ktorý zároveň mal na starosti aj úpravu piesní a nacvičovanie spevákov, v čom mu pomáhali aj členovia rodiny.

Selenčské sláviky zneli v tomto roku vskutku 12.-krát, aj keď je toto už XIV. festivalový ročník – prvé dva ročníky odzneli pod názvom Detský kľúčik a ich organizátorom bol Kultúrno umelecký spolok Jána Kollára. Keďže festival máva veľký počet účastníkov, rozdelený býva na dve časti. Na prvom koncerte vystupujú deti mladšieho veku a na druhom sa predstavujú žiaci štvrtého až ôsmeho ročníka a mládežníci. Festival nie je súťažného rázu, ním sa chce upevniť a prehĺbiť láska k ľudovému spevu a kroju a priprávať deti na verejné vystupovanie.

Na úvod oboch tohtoročných koncertov selenčský orchestrík predviedol štyri skladby, s ktorými 26. júna vystúpi na republikovej súťaži žiackych orchestrov.

Koncerty moderovali Karmena Kováčová a Alen Slonka a text im pripravila Renata Súdiová a tiež Karmena Kováčová. Oba koncertné večierky sa mohli sledovať v priamom prenose na facebooku. Festival je výsledkom spoločného úsilia nielen organizátorov, ale i rodičov, početných sponzorov ba i celej Selenče a Obce Báč.

 

Katarína Pucovská