Knižnica v Kulpíne

Nedožitá sedemdesiatka Kvetoslavy Benkovej

Mladosť, moja mladosť, vyšla mi na márnosť
a ja predsa nádej v srdci mám,
keď si tak po našsky rezko a do skoku
spolu s vami pieseň zaspievam.
Bežím poľom bosá, z rána keď je rosa...

Spievala tak vo svojej skladbe Kvetoslava Benková, jedna z popredných slovenských hudobníckych osobností, muzikologička, skladateľka, hudobná redaktorka, speváčka, predsedníčka a umelecká vedúca folklórneho súboru KUS Petrovská družina... Dnes by sa dožila sedemdesiatych narodenín. Avšak, už sedem rokov nie je medzi nami.

 

Nedožitá sedemdesiatka Kvetoslavy Benkovej

 

Kvetoslava Benková sa narodila v Báčskom Petrovci 28. júla 1951. Gymnázium skončila v rodisku a na Hudobnej fakulte VŠMU v Bratislave získala titul magisterky umenia. Pochádza z hudobnej rodiny - otec bol známym rozhlasovým spevákom. Jej rodina bola tiež hudobne nadaná. Tvorili hudobné kvarteto. Rodina Benková na koncertoch, tak po inštrumentálnej ako aj vokálnej stránke bola sebestačná.

 

 

V roku 2001 po smrti hlavy rodiny, Martina Benku – hudobníka, skladateľa a novinára – tri vyškolené hudobníčky a zároveň tri vynikajúce hlasy, neraz vystupovali, doma a v zahraničí, buď ako trio alebo samostatne. Potom, po trinástich rokoch, 9. júna 2014 po dlhej a ťažkej chorobe umrela aj Kvetoslava Benková, hnací motor rodiny.

Kvetoslava nielenže hrávala a spievala, ale takmer 40 rokov sa aktívne zaoberala aj zberateľskou činnosťou. Zozbierala na tisícky slovenských ľudových piesní z Vojvodiny, ale aj zo slovenského Málinca a okolia. Svoj záujem upriamila na životnosť týchto piesní v podmienkach viacnárodného pretrvávania. Prvá kniha Kvetoslavy Benkovej vyšla ako prvý zväzok z cyklu Od Petrovca do Málinca, Svadba, I. časť, roku 2005, vo vydaní AST Kultúra Báčsky Petrovec, nasledovali druhý a tretí zväzok z toho istého cyklu, Priadky a páračky v slove a piesni, II. časť, roku 2006 a Balady, III. časť, roku 2008, vo vlastnom vydaní a Výročné zvyky v slove a piesni, IV. časť, ktoré vydalo Vydavateľstvo Hlas ľudu, Nový Sad, roku 2009 a Tichá noc, svätá noc, Vianočné piesne a vinše vo vlastnom vydaní, roku 2009.

http://www.kulpin.net/archiv/22-aktuality/aktuality/3655-duchom-stale-mlada-kvetoslava-benkova

Posledné verejné vystúpenie Kvetoslavy Benkovej v roku 2014:
http://www.kulpin.net/archiv/22-aktuality/aktuality/6571-vianona-rozpravka-s-kvetoslavou-benkovou-a-priatemi

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné komentáre

Posledné články